JEDNO SRCE JEDAN NAROD

JEDNO SRCE JEDAN NAROD

POMOĆ JE NAŠE IME !!!

Ovo su timovi iz BiH koji idu pomoći narodu Sandžaka:

Tim s Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla činit će šest ljudi, tri specijalista i tri medicinska tehničara, rekao je jutros Faktoru dr. Vahid Jusufović, generalni direktor UKC-a.

Na čelu tima UKC-a je hirurg prof. dr. Zijah Rifatbegović, koji ima iskustvo s operativnih zahvatima COVID pozitivnih pacijenata.

Medicinski timovi iz Bosne i Hercegovine broji ukupno 25 zdravstvenih radnika i sutra će u jutarnjim satima krenuti u Sandžak, kako bi dali svoj doprinos u borbi s pandemijom koronavirusa.

Tim Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu predvodit će doc. dr. Rusmir Baljić, šef Klinike za infektologiju KCUS-a.
Iz ove zdravstvene ustanove u Novi Pazar će ići još i prim. dr. Ilijaz Aslani, ljekar specijalista anesteziolog, dr. sci. med. Refet Gojak, ljekar specijalista infektolog, dr. Tarik Hajro, ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dr. Muhamed Kubat, ljekar na specijalizaciji iz anestezije i dr. Semir Hrvo ljekar na specijalizaciji iz infektologije.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo šalje tri uposlenika.

U Novi Pazar ide direktor Hitne pomoći Mr.sci.med.dr Adem Zalihić, te DMT Sedin Popara HMT instruktor i Adnan Salčin, hitni medicinski tehničar instruktor.