Izborni štab SDA Tuzla

Na osnovu člana 110. Statuta SDA BIH, Izvršni odbor GO SDA Tuzla je na telefonskoj sjednici održanoj  03. 08. 2022. godine,  u s v o j i o

 

ODLUKU
o imenovanju Izbornog štaba SDA Tuzla za Opće izbore 2022.

 

I

Imenuje se Izborni štab GO SDA Tuzla u sastavu kako slijedi:

 1. Salko Zildžić, predsjednik
 2. Admir Andelija, zamjenik predsjednika
 3. Izudin Kapetanvić, Izborna platforma
 4. Amir Karić, Izborna platforma
 5. Edim Kadić, član za koordinaciju rada na terenu
 6. Suad Kunosić, član za marketing
 7. Azmir Husić, član za finansije
 8. Hazim Rančić, član za pravna pitanja
 9. EB, član za organizaciju predizbornih skupova
 10. Nail Kurtić, član za analizu i odnose sa medijima
 11. Zoran Blagojević, član za koordinaciju aktivnosti na društvenim mrežama
 12. Edin Dedić, član
 13. Omer Kovčić, član
 14. Ahmed Omerović, član
 15. Benjamin Softić, član
 16. Jasna Hadžiselimović, član- OŽ SDA Tuzla
 17. Džanan Kušljugić– član-AM SDA Tuzla

II

Izborni štab operativno rukovodi izbornom kampanjom za Opće izbore 2022. godine.

Odluke IŠ SDA Tuzla obavezujuće su za sve organe/članove SDA Tuzla koji operativno provode aktivnosti izborne kampanje za Opće izbore 2022. godine: mjesne odbore, izborne štabove MO, kadrove SDA Tuzla i članove SDA Tuzla.

III

Izborni štab GO SDA Tuzla svojom odlukom imenuje izborne štabove mjesnih odbora.

Izborni štab za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru GO SDA Tuzla.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK:
Salko Zildžić