Izborni štab SDA Tuzla

Na osnovu člana 110. Statuta SDA BIH, Izvršni odbor GO SDA Tuzla je na 6. redovnoj sjednici održanoj  1.9.2020. godine,  u s v o j i o

ODLUKU

o imenovanju Izbornog štaba SDA Tuzla za Lokalne izbore 2020.

I

 

Imenuje se Izborni štab GO SDA Tuzla u sastavu kako slijedi:

 1. Salko Zildžić, predsjednik
 2. Admir Andelija, zamjenik
 3. Izet Šabotić, član
 4. Izet Džananović, član
 5. Srđan Mićanović, član
 6. Muhamed Mehmedović, član
 7. Edis Bajić, sekretar
 8. Izudin Kapetanović, član
 9. Sead Omerčević, član
 10. Amir Karić, član
 11. Suad Kunosić, član
 12. Nail Kurtić, član
 13. Smajo Mandžić, član
 14. Hazim Rančić, član
 15. Zumra Begić, član- OŽ SDA Tuzla
 16. Džanan Kušljugić– AM SDA Tuzla

II

 

Izborni štab strateški-operativno rukovodi izbornom kampanjom za Lokalne izbore 2020. godine.

Odluke IŠ SDA Tuzla obavezujuće su za sve organe/članove SDA Tuzla koji operativno provode aktivnosti izborne kampanje za Lokalne izbore 2020. godine: mjesne ogranke, izborne štabove MO, kadrove SDA Tuzla i članove SDA Tuzla.

 

III

 

Izborni štab za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru GO SDA Tuzla.

 

IV

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

P R E D S J E D N I K:

        Salko Zildžić