Članovi Komisija Gradskog vijeća Tuzla iz reda SDA

Red.broj Komisija za predstavke i prijedloge Predsjednik/član
1. Emir Razić Član
2. Hazim Mujčinović Član
Red.broj Komisija za odlikovanja i priznanja Predsjednik/član
1. Šefik Husić Član
2. Nihad Fejzić Član
Red.broj Mandatno-imunitetska komisija Predsjednik/član
1. Edin Haračić Predsjednik
Red.broj Komisija za stambena pitanja Predsjednik/član
1. Mirsad Avdibašić Član
Red.broj Komisija za saradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave Predsjednik/član
1. Senad Sejdić Član
2. Džemo Nurkić Član
Red.broj Komisija za mlade, obrazovanje i sport Predsjednik/član
2. Lutvija Povlakić Član
Red.broj Komisija za očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Predsjednik/član
1. Hajrija Berbić Predsjednik
2. Džanan Kušljugić Član
Red.broj Komisija za ljudska prava i slobode Predsjednik/član
1. Beriz Sakić Član
Red.broj Komisija za jednakopravnost spolova Predsjednik/član
1. Lejla Kaplan Predsjednik
2. Maja Hrnčić Član
Red.broj Komisija za ekonomske odnose Predsjednik/član
1. Ćazim Mušanović Član
Red.broj Komisija za poduzetništvo Predsjednik/član
1. Kadro Jahić Član
Red.broj Komisija za informisanje Predsjednik/član
1. Albina Vicković Član
Red.broj Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline Predsjednik/član
1. Suad Zonić Član
Red.broj Komisija za komunalne poslove i pitanja MZ Predsjednik/član
1. Sabit Ahmetović Član
Red.broj Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina Predsjednik/član
1. Refija Malkočević Član
2. Faruk Hrustanović Član