Prof.dr. med.sci Zijah Rifatbegović, specijalista opšte hirurgije, kandidat za Parlament Federacije BiH, redni broj 5

Zijahh

Prof.dr. med.sci Zijah Rifatbegović, specijalista opšte hirurgije, kandidat za Parlament Federacije BiH, redni broj 5

Dijeljenje

Zijah
Rođen je 28. januara 1967. godine u Bijeljini. Direktor je Klinike za hirurgiju UKC Tuzla.

aIMG 7482

Tokom agresije na našu zemlju, kao student završne godine, bio je u sastavu sanitetskog bataljona na Istočnom frontu u području Kalesije gdje je u ratnoj bolnici radio na zbrinjavanju ranjenih i povrijeđenih.

Profesor je na nastavnom predmetu hirurgija sa ratnom hirurgijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i potpredsjednik je Udruženja hirurga Federacije Bosne i Hercegovine.

aIMG 7456
Angažovan je kao odgovorni nastavnik u Visokoj zdravstvenoj školi Medicinskog fakulteta u Tuzli. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli je izabran za vanrednog profesora na katedri hirurgija na Medicinskom fakultetu.

Član je Tima za transplantacionu hirurgiju i stručni voditelj Hirurškog tima za transplantacionu hirurgiju, koordinator na području Tuzlanskog kantona za donorsku mrežu Federacije Bosne i Hercegovine i član povjerenstva pri Federalnom ministarstvu zdravstva za transplantacionu medicinu.

Aktivan je učesnik na više kongresa i stručnih sastanaka u Republici Hrvatskoj, Republici Sloveniji, Republici Srbiji, Republici Austriji.

 Oženjen je i otac troje djece.

 

PORUKA BIRAČIMA :


Sigurno je da BiH svojim ljudskim resursima zaslužuje i treba da pokaže iskorak ka evropskim integracijama, ka socijalnoj i ekonomskoj sigurnosti, ka zdravstvenom zbrinjavanju svojih građana i da pokaže iskorak da zadrži svoje kadrove da ostanu u Bosni i Hercegovini. Nažalost, dosadašnja politika je dovela do toga da smo došli u situaciju da gubimo najmlađe i najkvalitetnije kadrove. Dosta fantastičnih studenata sa dobrim ocjenama napušta BiH kako bi potražili sreću u drugim zemljama. Sigurno je da ne odlaze sretni. Neki od njihovih očeva su ratovali za ovu zemlju. Ne da bi je njihova djeca napuštala. Ljudi u BiH se trebaju okrenuti kvalitetnim promjenama i SDA mora pobjediti na ovim izborima kao stranka. SDA mora pobijediti kako bi obezbjedila sigurnost našim građanima. Ne smijemo dozvoliti da ostanemo bez mladih ljudi, stručnjaka. Ovaj narod treba neko liječiti, pravno zastupati, ekonomski osigurati i ovome narodu treba vratiti socijalno dostojanstvo. SDA je prepoznala vrijeme kada se moraju usvojiti kvalitetne promjene na svim nivoima. Svaki neizlazak na izbore je glas protiv promjena u BiH. Izađite na izbore, glasajte za državotvornu stranku SDA koja želi kvalitetne promjene i koja će imati obavezu prema svom narodu da nakon izvjesnog vremena položi račun i da kaže mi smo to tražili, mi smo to napravili.