Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

IMG 4013 1

Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

Sjednica Gradskog vijeća Tuzla počela je sa pet sati zakašnjenja. Neposredno pred samu sjednicu pred zgradom BKC-a Tuzla započeo je mirni protest mještana mjesnih zajednica Šićki Brod i Bukinje koji su došli sa zahtjevom da se konačno provede usvojena Odluka Gradskog vijeća Tuzla o besplatnom priključenju privatnih stambenih jedinica u ovim naseljima na sistem daljiskog grijanja.
„ Građani iz mjesne zajednice Bukinje i Husino su ovdje opravdano došli i nakon razgovora s njima uspjeli smo da iznađemo rješenje za taj problem. U takoj atmosferi morali smo donijeti odluke, razgovarati, smiriti građane, pozvati gradonačelnika i šefove nekih službi koji u međuvremenu nisu uradili svoj posao. Mi kao predstavnici svih klubova i kolegij smo učestvovali u tim pregovorima i oni su uspješno okončani.”- kazao je Sabahudin Imamović predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.
Gradsko vijeće Tuzla je nakon pregovora sa građanima jednoglasno usvojilo Odluku o dopuni Odluke o snabdjevanju grada toplotnom energijom, kojom je definisano da Grad Tuzla snosi troškove nabavke i ugradnje mjerno- regulacionih toplotnih podstanica, kao i troškove plaćanja naknade za angažovanje kapaciteta za sve stambene objekte na području Šićkog Broda, Bukinja i Husina.

IMG 4005 1
U redovnom toku sjednice Gradsko vijeće Tuzla je donijelo Rješenje o privremenom imenovanju sekretara i davanju ovlaštenja o odlučivanju o pravima i obavezama sekretara Gradskog vijeća.

Usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke o platama uposlenika općinskih organa Tuzla. Prvobitna Odluka datira iz 2013.godine, a potreba za njenom izmjenom javila se nakon usvajanja Pravilnika o unutarnjoj organizaciji gradskih organa uprave i stručnih službi grada, te zbog potrebe usklađivanja sa propisima viših instanci. Koeficijenti nisu mijenjani, odnosno plate uposlenika u gradskim organima uprave ostale su iste.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Tuzla koja podrazumijeva znatno povećanje kazni za pravna lica koja nisu na vrijeme platila naknadu za deblokadu nepropisno parkiranog vozila. Ubuduće kazna za ovaj prekršaj će se kretati od 1000 do 2000KM za pravna lica, plus kazna koju će plaćati odgovorno lice u pravnom licu. Odluka je usvojena jednoglasno.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela prostorne cjeline Sjenjak i Sjenjak 2 u Tuzli, te Akcioni plan politike socijalnog uključivanja Grada Tuzle za period 2017-2018.godine. Vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju kampa u Mjesnoj zajednici Kiseljak, Informaciju o realizaciji vijećničkih inicijativa za period januar – avgust 2017.godine, Informaciju o realizaciji aktivnosti na rješavanju stambenih problema raseljenih lica i socijalne kategorije stanovnika, te Informaciju o problematici snabdijevanja električnom energijom područja grada Tuzle.

Usvojen je, između ostalog, nacrt Regulacionog plana dijela prostorne cjeline Stara Solana u Tuzli i Odluka o njegovom provođenju, te nacrt Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za narednu godinu, koji je upućen u tridesetodnevnu javnu raspravu.

Vijećnik SDA Mirza Tupajić je uputio nekoliko urgencija :

Urgencija za hitnu sanaciju dijela saobraćajnice u ulici Kolovrat od broja 1 do 10, MZ Slavinovići.

Obrazloženje:

Građani ovog dijela grada očekuju od izvršne gradske vlasti da što hitnije saniraju dio ulice Kolovrat od broja 1 do br 10, MZ Slavinovići, gdje se nalazi prekid asfalta oko 100 metara puta. Radovi u ovoj ulici nisu do kraja završeni. Investitor radova je Grad Tuzla, a izvođač firma “Cestotehnik”. Prilikom kišnih padavina stvaraju se ogromni problemi građanima koji žive u pomenutoj ulici, gdje dolazi do plavljenja ulice zbog nedovršenih radova saniranja lokalnog potočića. Radovi su se izvodili u junu mjesecu. Postavlja se pitanje do kada će građani ulice Kolovrat čekati na sanaciju potoka i asfaltiranje ulice.

Urgencija za rekonstrukciju trotoara u Univerzitetskoj ulici, dionica preko puta Medicinskog fakulteta.

Obrazloženje:

Trotoar na ovoj lokaciji je u veoma lošem stanju i pod hitno mu je potrebna rekonstrukcija. Jako korjenje velikih platana koji se nalaze neposredno uz trotoar je izdignulo asfalt te je isti valovit i izlomljen, pa je samim tim i otežano kretanje pješacima.

 

Urgencija za saniranje udarnih rupa na saobraćajnici u ulici Batva, MZ Batva, a koje su nastale popravkama vodovodne mreže JKP-a „Vodovod i kanalizacija”.

Obrazloženje:

Već dugo godina građani Tuzle imaju problem neažurnog saniranja saobraćajnica nastalih prilikom iskopavanja odnosno popravaka vodovodne mreže JKP-a „Vodovod i kanalizacija” kao i drugim intervencijama javnih i privatnih firmi. Dobio sam dopis od građana MZ Batva sa opravdanim negodovanjem i tvrdnjom da godinama imaju isti problem, koji se sporo rješava. Saobraćajnica u pomenutoj ulici je trenutno u katastrofalnom stanju. Građani sa razlogom negoduju i ističu da će blokirati sve buduće radove JKP Vodovod i kanalizacija. U dijelu ulice (kod Bundevice) postoji mogućnost pojave klizišta sa velikim posljedicama. Građani ulice Batva se nadaju da će se u što skorije vrijeme riješiti ovaj problem.

Vijećnik Tupajić je uputio i sljedeća vijećnička pitanja.

Kada će se izvršiti rekonstrukcija ulice Pašage Mandžića, MZ Tušanj koje se nalazi u katastrofalnom stanju?

Obrazloženje:

Navedena ulica se nalazi u katastrofalnom stanju sa mnoštvom udarnih rupa.

Kada će se izvršiti verificiranje ulice Panorama i ulice Radeta Peleša?

Obrazloženje:

Ulica Panorama MZ Ši Selo, imenovana prije deset godina, postavljeni brojevi na objektima sa natpisom ulice. Komisija za imenovanje ulica do danas nije verifikovala ovu ulicu tako da građani imaju velikih problema. Sudske presude se vraćaju, uopšte pošta ne dolazi većini građana i imaju probleme sa cipsom itd.
Građani ulice Radeta Peleša ističu da kada podnesu izvadak KPU dobijaju ga sa ranijim nazivom ulice. Dakle, građani izvadak uredno plate, a dobiju izvadak sa netačnim podacima.

Vijećnik SDA Nevres Hurić je postavio vijećničko pitanje : Kada će se izvršiti rekonstrukcija putne infrastrukture na području MZ Pasci, dionica puta OŠ Pasci-Smajići-Krojčica?

Obrazloženje:

Dužina puta OŠ Pasci-Smajići-Krojčica koji prolazi kroz MZ Pasci (3200m), MZ Par Selo (200m) i MZ Kreka (300m) je 3.700.metara. Navedena saobraćajnica je skoro neprohodna. Dužinom puta se takođe nalazi divlja deponija, na mjestu napuštenog starog površinskog kopa koja se pod hitno mora sanirati. Ova saobraćajnica se koristi kao prijeki put za Grad Tuzlu sa uštedom i do 10 kilometara iz pojedinih dijelova MZ Pasci. Svaki saobraćajni udes kojim se zatvara put prema gradu ova saobraćajnica koristi se kao alternativa.