Prof.dr.med.sc.Zijah Rifatbegović o Nacrtu Budžeta Grada za 2021. godinu