Usvojeni Poslovnik o radu i Kodeks ponašanja vijećnika u GV Tuzla; Opozicija minutom šutnje izrazila nezadovoljstvo

IMG 6518

Usvojeni Poslovnik o radu i Kodeks ponašanja vijećnika u GV Tuzla; Opozicija minutom šutnje izrazila nezadovoljstvo


Gradsko vijeće Tuzla razmatralo je Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća kao i Odluku o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću.

Obje Odluke su u toku glasanja dobile potrebnu većinu.

Amandmani na Odluke koje je predsjednik Kluba BOSS-a Mirnes Ajanović predložio u ime opozicije sa 12 glasova ZA i 18 protiv nisu dobili potrebnu podršku.

Iz toga razloga je opozicija nakon usvajanja obje Odluke izrazila svoj protest i nezadovoljstvo u vidu minuta šutnje.

Opozicija u Gradskom vijeću Tuzla je istakla i svoje nezadovoljstvo zbog, kako navode, nemogućnosti da svi vijećnici učestvuju u kreiranju Odluka.

“Opozicija je bila suzdržana po pitanju Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća kao i Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika, a iz razloga što se opoziciji nije omogućilo da učestvuje u pripremi tih Odluka. Dobili smo inicijativu na Kolegiju, a nismo imali priliku da se upoznamo sa sadržajem tih Odluka. Smatramo da je bilo korektno od naših kolega iz pozicije da nam na vrijeme dostave te materijale jer mi smo i ranije razgovarali o potrebama izmjene Poslovnika”, kazao je Sabahudin Imamović predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.

Imamović navodi da o potrebi izmjene Kodeksa ponašanja vijećnika nisu ranije razgovarali te smatra da kada je u pitanju donošenje ovakvih o Odlukama od velike je važnosti da svi vijećnici učestvuju u njihovom donošenju, a kako bi se iznašla najbolja rješenja.

“Naravno da se svi mi vijećnici moramo odgovorno ponašati i u skladu sa pravilima koje prije svega nameće naš moral, naš odgoj. Svakako da postoji i Kodeks o ponašanju vijećnika kojeg se moramo pridržavati i zato postoje sankcije. Formiran je i Etički odbor koji nikada nije zasjedao i nikada ni jedna sankcija nije izrečena”, navodi Imamović.

Ističe da je Etički kodes pokušaj discipliniranja vijećnika.

“Nemamo mi problema sa tim da se na Vijeću, vijećnici moraju adekvatno ponašati, paziti šta govore, ne spominjati tuđi privatni život, ne vrijeđati druge vijećnike, ne koristiti psovke i sl. Trebali smo u donošenju tih rješenja svi učestvovati. Čak je praksa da svi vijećnici svojim potpisom daju svoju saglasnost na sadržaj Etičkog kodeksa. Pomenuti Kodeks treba da bude rezultat volje svih nas, a ne da se to doživljava kao neko discipliniranje opozicije od strane pozicije. Mi smo ove izmjene shvatili kao pokušaj uskraćivanja prava na govor”, navodi Sabahudin Imamović.

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla prihvaćen je amandman vijećnika Nevresa Hurića na Poslovnik o radu Vijeća, a odnosi se na član 65. tok sjednice GV, gdje sve sjednice Gradskog vijeća Tuzla ubuduće počinju sa intoniranjem himne BiH.

Mirza Tupajić uputio je inicijativu za izgradnju spomenika Huseinu kapetanu Gradaščeviću „Zmaju od Bosne” u Gradskom parku Tuzla, preko puta spomenika kralju Tvrtku I Kotromaniću.


Obrazloženje:

Husein kapetan Gradaščević jedna je od najistaknutijih historijskih ličnosti u BiH za otomanske vladavine, opjevan u mnogim narodnim pjesmama i sevdalinkama, bio je na čelu Velikog bosanskog ustanka. Također je poznat kao “Zmaj od Bosne”, što je nadimak koji je dobio od naroda i borio se za bosansku autonomiju u Osmanlijskom carstvu. Prekretnica za Gradaščevića je nastupila završetkom Rusko-Turskog rata i potpisivanjem Mirovnog ugovora u Jedrenama 14. septembra 1829 godine. Prema odredbama traktata Osmanlijsko carstvo je moralo dati autonomiju Srbij i pri tome Srbiji uz autonomiju dato i šest oblasti koji su tradicionalno pripadali Bosni. Usljed ove konfiskacije historijski bosanskih područja se rodio pokret za autonomiju. U danima između 20. i 31. decembra 1830. godine Gradaščević je bio domaćin skupa bošnjačkih ajana u Gradačcu. Mjesec dana kasnije, od 20. januara do 5. februara 1831. održan je još jedan sastanak u Tuzli s ciljem da se pripremi za pobunu. Odatle je upućen opći poziv bosanskom narodu da se diže na ustanak za odbranu Bosne. Tada popularni Husein-kapetan neoficijelno biva izabran za vođu pokreta. Prema određenim istovremenim izvorima zahtjevano je od Istanbula da:
-poništi privilegije date Srbiji i naročito da vrati 6 starih bosanskih nahija.
-obustavi implementaciju Osmanlijskih vojnih reformi.
-okonča upravu nad Bosnom i prihvati implementaciju autonomne bosanske vlade na čelu s lokalnim vođom. Zauzvrat bi Bosna plaćala godišnji doprinos.
Husein kapetan Gradaščević je jedinstvena ličnost koja je okupila sve one koji su dijeli viziju svjetlije budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Takvo bosanskohercegovačko slaganje vjera, kultura, naroda i tradicija je bedem odbrane i brana da se Bosna i Hercegovina ikada dijeli. Zašto spomenik baš u Tuzli, inicijatori, udruženje „Zmajevo srce”, kao najveći razlog ističu činjenicu da je Gradaščević uživao veliki ugled u Tuzli i upravo je u našem gradu imenovan za vođu ustanka za autonomiju, da bi par mjeseci kasnije u Sarajevu kad su već sve radnje preduzete i narod pripremljen za ustanak, bio i zvanično imenovan. U vojsci Husein Kapetana se nalazilo bošnjačko, katoličko i pravoslavno življe. On je zagovarao Bosnu i Hercegovinu, on je zagovarao ovu zemlju i državu kao zemlju svih građana, koji se u njoj rađaju, žive, ginu i umiru za nju. I žive zajedno.

 

Mirza Tupajić je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica uputio vijećničko pitanje sljedeće sadržine:

Kada će biti postavljene table sa nazivima ulica u naseljima Mandići, Cerovi i Rasovac, MZ Tušanj?

Obrazloženje:

Nova numeracija postavljena je sigurno prije desetak godina, međutim nikad nisu postavljene table sa tačnim nazivima ulica. Građani se prijavljuju na staroj adresi ili svojevoljno upisuju ono što misle da je ispravno.

foto : Objektivno.ba