U GO SDA Tuzla nastavljeni sastanci Kluba vijećnika SDA i Izbornog štaba sa članovima Savjeta MZ

20180725 160450

U GO SDA Tuzla nastavljeni sastanci Kluba vijećnika SDA i Izbornog štaba sa članovima Savjeta MZ

Sastanci Kluba vijećnika i članova Izbornog štaba GO SDA Tuzla sa članovima Savjeta mjesnih zajednica iz reda SDA i predsjednicima mjesnih ogranaka, nastavljeni su i u ovoj sedmici.

Tako je u srijedu 25. jula 2018. godine održan sastanak sa članovima Savjeta MZ i predstavnicima MO SDA Mramor, Kiseljak, Obodnica, Grabovica, Brčanska Malta, Centar i Jala.

Prisutni su upoznati sa imenovanim sazivom Izbornog štaba Gradskog odbora SDA Tuzla na čelu sa predsjednikom Salkom Bukvarevićem i sa zaključcima 8. redovne sjednice Povjereništva Gradskog odbora SDA Tuzla koji se odnose na formiranje izbornih štabova u mjesnim ograncima do 25. jula ove godine.

Osim toga, podcrtan je stav Povjereništva da sve aktivnosti u mjesnom odboru, Asocijaciji žena, Asocijaciji mladih i Asocijaciji Fatma tog MO, trebaju biti iskoordinirane sa predsjednikom mjesnog odbora i Povjereništvom GO SDA Tuzla.


Press služba GO SDA Tuzla