Prihvaćena inicijativa vijećnika Nevresa Hurića za dodjelu naziva „ ulica Alidina Mustabašića Lindže“ dijelu ulice 115. HVO brigade

20200203 115517

Prihvaćena inicijativa vijećnika Nevresa Hurića za dodjelu naziva „ ulica Alidina Mustabašića Lindže“ dijelu ulice 115. HVO brigade

Na 10. sjednici Stručnog tima za određivanje naziva ulica i trgova u gradu Tuzla u okviru tačke 1. Dnevnog reda, Stručni tim je razmatrao inicijativu vijećnika SDA Nevresa Hurića za uvrštavanje imena Alidin Mustabašić – Lindžo u Fond naziva ulica i dodjelu naziva „ ulica Alidina Mustabašića Lindže“ dijelu ulice 115. HVO brigade u Tuzli.

Nakon provedene rasprave Stručni tim je jednoglasno usvojio sljedeće Zaključke:

1. Prihvata se inicijativa vijećnika Nevresa Hurića za uvrštavanje imena Alidin Mustabašić – Lindžo u Fond naziva ulica i dodjelu naziva „ ulica Alidina Mustabašića Lindže“ dijelu ulice 115. HVO brigade koji počinje od benzinske pumpe „ Nestro“ i završava kod skretanja za Malu Solinu.

2. Stručni tim će, u skladu sa članom 16. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području grada Tuzla, prethodno pribaviti mišljenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline u pogledu provodljivosti Odluke sa aspekta usklađenosti Odluke sa prostorno-planskom dokumentacijom.