Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

20180716 140003

Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

Vijećnici SDA su na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja.


Vijećnik Mirza Tupajić je uputio pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

Kada će se realizirati projekat postavljanja semafora na raskršću kod bolnice Kreka, MZ Solana-Moluhe?

Obrazloženje:

Svjedoci smo da u pomenutom lokalitetu dolazi do učestalih saobraćajnih nezgoda, a što je najžalosnije često sa smrtnim posljedicama. Na ovom raskršću velika je frekvencija vozila (dovoz smeća prema deponiji), gdje je izražena opasnost za pješake, posebno za djecu i učenike.

Mirza Tupajić je uputio i urgenciju hitno saniranje pristupnog puta u Univerzitetskoj ulici (gdje su smješteni RGGF, PMF, Tehnološki, Ekonomski i Farmaceutski fakultet).

Obrazloženje:

Na pomenutoj lokaciji saobraćajnica se nalazi u veoma lošem stanju i potrebno je što hitnije izvršiti njenu rekonstrukciju. Asfalt je oštećen, rupe su velike, te je lahko oštetiti automobil. Frekvencija pješaka i automobila koji prolaze navedenim putem do fakulteta je velika. Takođe je potrebno izgraditi trotoar, kako bi se navedenim putem omogućilo nesmetano kretanje pješaka, jer trenutno taj put koriste pješaci i automobili.

20180716 135954
Vijećnik Kenan Osmančević je vijećničko pitanje uputio Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

Kada će se izvršiti popravka ulične rasvjete u ulici Slavinovići bb, SPO E do Intereksa?

Obrazloženje:

Dobio sam dopis građana MZ Slavinovići, koji žive u ulici Slavinovići bb, između zgrade SPO-E i Interexa koji ističu da deset godina žive u mraku. Ogorčeni građani ističu da su izvršili prijavu neispravnih sijalica ulične rasvjete, da su zahtjevi uredno od strane službenika MZ upućeni u Službu za komunalne poslove Grada Tuzla. Građani apeluju da se što hitnije promjene „pregorjele” sijalice i da se na taj način poboljša bezbjedno kretanje građana, a posebno djece koja se u večernjim satima vraćaju kući iz škole.

Vijećnik Nevres Hurić inicirao je toplifikaciju Klinike sa psihijatriju Solina. Inicijativu za toplifikaciju Klinike i OŠ “Solina” podnio je 2017. godine, ali do danas nije dobio odgovor.