Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 37. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

novo vijece

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 37. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

Vijećnici Stranke demokratske akcije su na 37. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko viječnićkih pitanja i inicijativa.

Vijećnik Mirza Tupajić je ponovio inicijativu za hitnu izradu projekta sanacije Barutane koja se nalazi na Gradini i apliciranje GV Tuzla i Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika BiH da bi se barutana proglasila nacionalnim spomenikom.

Obrazloženje:

Tuzlanska Barutana predstavlja utvrdu koju su izgradile Osmanlije u 17 vijeku. Štitila je od upada hajduka i austro-ugarske vojske sa sjevera, a po dolasku Austrougara namjena joj je promijenjena u depo za eksploziv. Barutana se nalazi na brdu Gradina i predstavlja jedan od najugroženijih spomenika kulture, izložena propadanju iako je prije rata bivši Republički zavod za zaštitu historijskih spomenika barutanu stavio pod zaštitu. Ovaj veoma važan kulturno-historijski spomenik Grada Tuzle nalazi se u u jako lošem stanju, kako sami objekti i bedem, tako i okolni prostor. Krov većeg objekta je urušen, kao i njegov sjeveroistočni zid, te bedem sa iste strane. Okolni prostor je jako zarastao u trnje i mladice stabala i teško je prohodan.
Šezdesetih godina 20. vijeka u prostorima dvije kule barutane bile su smještene postavke Muzeja istočne Bosne Tuzla. Već početkom 70.-tih godina vandali su uništili ove postavke, među kojima i poznatu maketu tuzlanske palanke iz osmanskog perioda autora Dragiše Trifkovića.

Mirza Tupajić je ponovo uputio inicijativu za postavljanje Cvijeta Srebrenice, na Skveru ili kružnom toku na zapadnom ulazu u grad ili nekom drugom primjerenom mjestu?

Obrazloženje:

Svaki grad u BiH treba da ima neki simbol koji će nas konstantno podsjećati na žrtve genocida, a ne da se toga prisjećamo samo 11. jula. Predlažem da to bude urađeno kao umjetnička instalacija sadnjom cvijeća i trave u obliku srebreničkog cvijeta ili eventualno oslikano na nekom većem panou ukoliko ne bi moglo da se smjesti na kružni tok.

Ovu inicijativu sam već postavljao na sjednici Vijeća 10.07.2015. godine u formi vijećničkog pitanja, gdje sam dobio potvrdan odgovor. Na žalost ova inicijativa još nije realizirana.


Vijećnik Nevres Hurić je uputio vijećnićko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi :

Kada će se izvršiti regulacija saobraćaja na parking prostorima Mjesne zajednice Sjenjak?

                                                      

Obrazloženje:

U ranijem periodu na području MZ Sjenjak, regulacija saobraćaja na parking prostorima regulisana je saobraćajnim znacima, koji su upozoravali korisnike u saobraćaju gdje je ulaz kao i izlaz sa parking prostora, zabranu prolaza, jednosmjernu ulicu, i sa jasno označenim parking mjestima.

Napominjem da je zbog naplate parking prostora, veliki broj stanara okolnih zgrada primoran da  svoje automobile parkira na Sjenjaku.

Probem zbog neuređenosti parking prostora najviše je izražen ujutro kada građani odlaze na posao i koriste automobile u svim smjerovima što izaziva neugodne situacije u saobraćaju.

Hurić je istoj službi uputio i pitanje kada će se izvršiti sanacija puta između ulica Kozlovačke čete i Gradovrške?

       

Obrazloženje:

Postojeći put koji povezuje ove dvije ulice je u jako lošem stanju. Onemogućen je prolazak pješaka koji često koriste ovaj put iz naselja Dolovi prema Kojšinu i obratno.

Zbog površinskih voda koje redovno odnose posipni materijal na Gradovršku ulicu, dolazi do začepljenja odvoda i pojavu poplava u naselju.

Također bi se omogućio uređeniji alternativni pravac prema naselju Dolovi i dalje prema MZ Solini, kao i mogućnost korištenja za hitnu medicinsku pomoć ukoliko bi bilo onemogućeno korištenje regionalnog puta Tuzla – Čelić kroz MZ Solina.