Odgovori gradskih službi na pitanja, inicijative i urgencije Kluba vijećnika SDA u GV Tuzla

20180716 140003

Odgovori gradskih službi na pitanja, inicijative i urgencije Kluba vijećnika SDA u GV Tuzla

Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla dobio je od nadležnih gradskih službi odgovor i izjašnjenja na dio pitanja i inicijativa koja su postavljena na nekoliko sjednica Gradskog vijeća Tuzla, od januara 2019. godine.

„Budžet Grada Tuzle je i za 2019. godinu nažalost u funkciji politike neravnomjernog razvoja koja se sprovodi u ovom gradu više decenija. Klub vijećnika SDA Tuzla je putem amandmana nastojao da ukaže neke potrebe i pokušao ukloniti određene nepravde koje se čine kroz Budžet. Ne ulaže se dovoljno u projekte koji odražavaju suštinske potrebe građana Tuzle kao što je vodosnabdijevanje, izgradnja puteva, rješavanje problema azila pasa, problema aerozagađenja, itd. Da bismo mogli pričati o čistom zraku, moramo preduzimati konkretne korake, a to je upravo ulaganje novca u prave projekte. Do sada gradska vlast nije prihvatila niti jedan amandman od strane opozicije ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić.

Tupajić ističe da vladajuća većina izbjegava da opoziciji da odgovore na određena pitanja, mnogi važni dokumenti se ne dostavljaju i da je to nedopustiva situacija. Kako je kazao, SDA će kao opozicija podržati sve ono što je korisno za građane i ovaj grad, uvijek je bila konstruktivna i tako će djelovati i u nastavku svog rada jer je glas naroda.

Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla poziva građane da i dalje svoja pitanja i inicijative dostavljaju putem e-maila [email protected] ili lično u prostorije GO SDA Tuzla kako bi ih vijećnici mogli pravovremeno pripremiti i iznijeti na sjednicama GV.

IMG-04d490e9177cfcaae9956d84e43d90d4-V

IMG-4c21f00de67ef1ff33dd27fcae1b96d2-V

IMG-6bbd90589f1d613023db48edd97a243a-V

IMG-048b4189fdebf8853e5813e6a595418c-V

IMG-beefc383a938adc6ef7fc1f729c08d74-V

IMG-c60c6ef3df11c549534d6b2d704392a7-V

IMG-d305a6395926db0bb5a780de176bc3ad-V

IMG-f6721290070fe2ead4db887f1d3858bc-V