Najava 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla : U tematskom dijelu raspravljat će se o problematici aerozagađenja

IMG 9784

Najava 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla : U tematskom dijelu raspravljat će se o problematici aerozagađenja


Dr.med.sci. Aleksandar Vujadinović, predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla, sazvao je petnaestu redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle. Sjednica će se održati u utorak 23.01.2018. godine sa početkom u 10:00 sati, u maloj sali Bosanskog kulturnog centra.

Prvi dio sjednice će biti tematski, raspravljat će se o problematici aerozagađenja na području grada Tuzla. Rasprava je uvrštena na zahtjev vijećnika opozicionog bloka, iz BOSS-a, SBB-a, SDA i HDZ-a.

Iz obimnog dnevnog reda redovnog dijela sjednice izdvajamo:

– razmatranje i usvajanje Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2018. godinu
– razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
– razmatranje i usvajanje Plana upravljanja otpadom za grad Tuzla 2017.-2022
– donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice magistralne ceste “M-18”, lokalitet Husino
– razmatranje Informacije o provedenom postupku javnog oglašavanja za izbor članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Tuzla, sa utvrđenom rang listom najboljih kandidata
– razmatranje izvještaja Komisije za izbor i imenovanje
– rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju