Kolegij i većina u GV Tuzla na ispitu građanima: SDA podnijela inicijativu za održavanje tematske sjednice

gradsko vijece tz

Kolegij i većina u GV Tuzla na ispitu građanima: SDA podnijela inicijativu za održavanje tematske sjednice

 

gradsko vijece tz
Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla je zbog izrazito velikog zagađenja zraka u gradu podnio inicijativu za hitno održavanje vanredne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla pod nazivom „Urgentno rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli“.

Ova inicijativa je uvrštena u dnevni red Kolegija Gradskog vijeća koji će se održati u srijedu 22. januara 2020. godine. 

 

– Smatramo da se Gradsko vijeće treba obavezati na urgentno djelovanje u cilju zaštite zdravlja građana, koje je izrazito ugroženo velikom koncentracijom otrovnih čestica u zraku. Gradski odbor SDA Tuzla i Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla konstatno insistira na rješavanju problema aerozagađenja odnosno na usvajanju Strategije za smanjenje aerozagađenja na nivou grada Tuzla, na realizaciji donesenih zaključaka Gradskog vijeća kao i na tome da se više sredstava ulaže u ekološke projekte. Gradska vlast mora više novca ulagati u širenje mreže toplifikacije. Termoelektrana Tuzla je od početka 2015. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda koji se ostvari radom termoelektrana, zaključno sa 2019. godinom po istom osnovu na račun Grada Tuzla uplatila oko 25 miliona KM i Grad je dužan da od tih sredstava proširuje toplovodnu mrežu. JP Elektroprivreda BiH treba da što prije riješi problem odsumporavanja Bloka 5 i 6, da se napokon realizuje projekat izgradnje Bloka 7 koji bi bio rađen po svim standardima EU, a samim tim ekološki mnogo prihvatljiviji. Zrak u Tuzli udišemo svi i ovo je pitanje koje se tiče svih građana Tuzle. SDA podržava i projekte energetske učinkovitosti, pogotovo u mjesnim zajednicama koje nisu toplificirane. Također, nismo ni protiv kreditnog zaduženja Grada, ako je to rješenje da se individualni stambeni objekti mogu priključiti na toplovodnu mrežu odnosno da se može sufinansirati toplificiranje. Nadamo se da će vlast u Tuzli imati dovoljno sluha, da su im građani ovoga grada na prvom mjestu bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju i da će pozitivno odgovoriti na našu inicijativu za održavanje tematske sjednice o problemu aerozagađenja – ističu iz Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.