Inicijative, urgencije i pitanja vijećnika SDA Tuzla na 32. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

20181024 110028

Inicijative, urgencije i pitanja vijećnika SDA Tuzla na 32. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

Vijećnici SDA su na 32. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja, inicijativa i urgencija.

Vijećnik Nevres Hurić je uputio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica: Po kojem osnovu je Društveni dom u Gornjoj Tuzli prešao pod nadležnost Centra za kulturu Grada Tuzle?

Obrazloženje:  Društveni dom u Gornjoj Tuzli izgrađen je od doprinosa građana Mjesne zajednice Gornje Tuzle, osamdesetih godina, a poslijeratno renoviranje urađeno je putem donacija ( Plava noć), uz pomoć Fondacije Tuzlanske zajednice, kao i privatnim donacijama.

Građani Gornje Tuzle izražavaju bojazan da na ovaj način neće više imati aktivnu ulogu u životu lokalne zajednice jer se prostorije odobravaju samo Udruženjima građana uz prethodnu saglasnost Centra za kulturu, kao i da postoji mogućnost da se Društveni dom u Gornjoj Tuzli zauvijek izgubi zbog smanjenja interesa građana za njegovo održavanje.

Da li su i ostali Društveni domovi na prostoru Grada Tuzle kao i prostorije mjesnih zajednica gdje su riješeni imovinsko pravni odnosi, pod nadležnošću Centra za kulturu Grada Tuzle, te ako nisu pod čijom su nadležnošću?

Vijećnik Hurić je uputio i urgenciju za trajnim rješavanjem zaštite zelenih površina u Tuzli.

Obrazloženje:Građani Tuzle očekuju od izvršne gradske vlasti da što hitnije poduzme sve što je u njihovoj moći da zaštite zelene površine u gradu koje se sistematski uništavaju nepropisnim parkiranjem, a čijim uništenjem nastaju trajne posljedicei za okolne infrastrukturne dijelove grada (ceste) na koje se raznosi blato sa navedenih površina.

Vijećnik Kenan Osmančević je uputio urgenciju za hitnu sanaciju puta MZ Slavinovići u ulici Hukići od broja 46 do broja 137 i od broja 86 do broja 124.

Obrazloženje: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla je 2017. godine prilikom izgradnje nove vodovodne mreže u ulici Hukići od broja 46 do broja 137 i od broja 86 do broja 124, MZ Slavinovići, oštetio postojeću putnu infrastrukuru.  

S obzirom da od završetka radova, odnosno od 2017. godine, do podnošenja ove urgencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla nije otklonio posljedice izvršene intervencije u ime građana navedene ulice zahtjevam hitno i detaljno obrazloženje razloga zbog kojih nije postupljeno u skladu sa članom 18. stav. 2. Zakonu o komunalnim djelatnostima koji jasno kaže da je davalac komunalne usluge dužan otkloniti posljedice izvršene intervencije najkasnije u roku od 7 dana od dana završetka intervencije.

Također zahtjevam da JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla postupi u skladu sa navedenim Zakonom i da u navedenom roku započne sanaciju putne infrastrukture.

Ističem da se radi o jednom od najmnogoljudnijih naselja u MZ Slavinovići te da je ovakvim postupkom građanima otežano obavljanje svakodnevnih životnih poslova (odlasci djece u školu, zaposlenih na posao, starijih i iznemoglih lica u bolnice…)


Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić je uputio urgenciju za poštivanje Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama u Tuzli.

Obrazloženje:Građani Tuzle očekuju od izvršne gradske vlasti da što hitnije poduzmu sve što je u njihovoj moći da zaštite dječija igrališta i zelene površine. Kako ističu roditelji naših mališana sa prostora MZ Slatina, već duže vrijeme vlasnici pasa, svoje kućne ljubimce izvode da nuždu obave na dječijem igralištu. Psi obavljaju nužde uz tobogane, ljuljaške, čak i u pijesku gdje se igraju jednogodišnjaci. Nijedan vlasnik nema kesicu da pokupi izmet svog ljubimca, a tu desetine djece svakodnevno prolaze tokom igre.

Zahtjeve za postavljanjem znakova sa prekriženim znakom psa, sto je uslov za sankcionisanje vlasnika pasa, mjesecima su podnosili u MZ Slatina jer takvu proceduru nalaže Služba za komunalne poslove grada Tuzla i koji bi onda trebali dati nalog Komunalcu da postavi znakove. 

I za izmještanje pasa lutalica koji su vec napali nekoliko građana su poštovali istu proceduru, MZ Slatina, Služba za komunalne poslove, čak su zvali i Komunalac, išli u Komunalnu inspekciju Grada Tuzla, pisali na Centar 072, a i dalje je sve isto.
Ide toplije vrijeme, a time i veća mogućnost zaraze mališana od izmeta životinja.