Inicijative i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 26. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

3101

Inicijative i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 26. redovnoj sjednici Gradskog vijeća


Vijećnici SDA su na 26. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja, inicijativa i urgencija.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Mirza Tupajić je uputio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

Kada će građani naselja Cerik, MZ Husino, imati ponovo pravo na korištenje prostorija “Čitaonice” i u čijem je vlasništvu ovaj objekat kojeg trenutno koristi privatno lice?

Vijećnik Nevres Hurić je istoj službi uputio pitanje:

Kada će se izvršiti osvjetljenje  na spomen obilježju u MZ Bukinje naselje Kolone?

Obrazloženje:
 

Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u MZ Bukinje naselje Kolone, duži vremenski period je bez osvjetljenja. Napominjem da je spomen obilježje bilo osvijetljeno dok se nije uradila sanacija ulične rasvjete u naselju Kolone prije dvije godine.
Imajući u vidu značaj spomen obilježja bilo bi neophodno pristupiti sanaciji postojećeg osvjetljenja u što kraćem vremenskom periodu.

Hurić je uputio i vijećničku urgenciju ta rješavanje pitanja trotoara u naselju Bukinje – kružni tok.                         
                                         

Obrazloženje:  

Od kružnog toka u naselju Bukinje prema autobusnoj stanici kod TE Tuzla nije urađen dio  trotoara za građane ovoga naselja pri čemu je onemogućen bezbjedan prolazak pješaka.

Građani su prinuđeni da koriste saobraćajnu traku kružnog toka kako bi došli do autobusne stanice kod TE Tuzla, i na taj način su direktno životno ugroženi od velikog broja motornih vozila koji koriste ovu saobraćajnicu.

Pošto je ovo saobraćajnica u nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija upućujem urgenciju prema nadležnoj službi Grada Tuzle da se obrati navedenom ministarstvu kako bi se riješio problem građana u naselju Bukinje.

 

Vijećnik Kenan Osmančević uputio je Urgencija za sanaciju klizišta u ul.M.Zaimovića, MZ Kula.

 

Obrazloženje:

Savjet MZ Kula se obratio Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzla sa zahtjevom za dostavu stručnog mišljenja o reaktiviranju klizišta od 2014. godine, uslijed uticaja pucanja vodovodne cijevi i dostavu prijedloga mjera sanacije. Pomenuta lokacija  je i ranije sanirana izvođenjem interventnih mjera. Evidentno je da se na ovom dijelu trebaju izvesti dodatne mjere sanacije kako cjevovoda i pojasa uz cjevovod ugradnjom kompenzacione dionice sposobne da primi određene deformacije terena bez posljedica, tako i samog klizišta u cilju sprečavanja njegovog ponovnog  aktiviranja.