Inicijative i pitanja vijećnika SDA Tuzla na sjednici Gradskog vijeća

1558818869050

Inicijative i pitanja vijećnika SDA Tuzla na sjednici Gradskog vijeća

Vijećnici SDA su na sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja, inicijativa i urgencija.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Mirza Tupajić je uputio inicijativu Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za obnavljanje asfaltnog sloja u ulici Kristijana Krekovića :

Obrazloženje:

Ulica Kristijana Krekovića, odnosno sokak koji vodi od Slatine prema ulici Šeste bosanske brigade, je nekoliko godina zapuštena.

Asfalt je potpuno istrošen i pojavili su se ogromni krateri u kojima se sa najmanjom kišom stvaraju bare.
Osim toga, asfalt je postao izrazito neravan sa velikim nagibima i to otežava kretanje pogotovo zimi.

Ova ulica je jedna od najčešće korištenih pješačkih zona od Slatine prema centru grada i obrnuto.


Mirza Tupajić je uputio i inicijativu za izmjene Odluke o bodovanju vezano za rješavanje stambenog pitanja pripadnika porodice poginulog borca bez oba roditelja, kod dobijanja tzv. socijalnog stana u smislu da se za prioritet stave djeca poginulih boraca bez oba roditelja koji po svom zakonima i kriterijima imaju prednost pri rješavanjuu stambenog pitanja.

Vijećnik Nevres Hurić je uputio inicijativu za izmjenu naziva dijela ulice 115.HVO Zrinski u ulicu Alidina Mustabašića.

Obrazloženje:  

Građani Mjesne zajednice Solina podnose inicijativu za izmjenu naziva dijela ulice 115.HVO Zrinski u ulicu Alidina Mustabašića od benzinske pumpe „Nestro“ do skretanja za Malu Solinu.
Alidin Mustabašić je rođen u Tuzli 29. januara 1965. godine od oca Sadika i majke Ismete. Kada je predsjedništvo RBiH donjelo Naredbu o mobilizaciji rezervnog sastava policije, septembra mjeseca 1991.godine Alidin se među prvima odazvao i od tada se nalazio cijelo vrijeme u redovima policije, gdje je svjesno i disciplinovano obavljao sve postavljene poslove i zadatke.

15.maja 1992.godine poginuo je u bici na Brčanskoj Malti kao pripadnik II Manevarske jedinice. Pet mjeseci nakon njegovog stradanja tačnije 16.oktobra 1992.godine dobio je kćerku Aldinu. Ime je dobila po ocu.
Promjena dijela ulice 115.HVO Zrinski bi obuhvatala, od broja 614 ( kuća porodice Kozlić) do broja 256 ( kuća porodice Sarajlić). Napominjem da je ovo ulica u kojoj je Alidin Mustabašić rođen, odrastao i iz ove ulice je krenuo i dao svoj život za svoj grad i svoju domovinu.
Nesumnjiv je doprinos pripadnika 115. HVO Zrinski u odbrani Grada Tuzle za vrijeme agresije 1992 – 1995 godine, pa je 2008. godine došlo do preimenovanja ulice Armije Republike Bosne i Hercegovine u 115. HVO Zrinski, bez saglasnosti građana Mjesne zajednice Solina, jer  na ovom dijelu naselja nikada nije bio ni jedan pripadnik 115. HVO Zrinski, a građani i dan danas koriste stari naziv ulice.
Smatramo da je konačno došlo vrijeme da Grad Tuzla konačno dobije ulicu po heroju koji je prvi dao svoj život za slobodu svih nas.
U prilogu dostavljam spisak građana koji su saglasni za izmjenu naziva dijela ulice 115. HVO Zrinski u ulicu Alidina Mustabašića, kao i prostorni prikaz izmjene.
Neka se vječno pamte heroji Brčanske Malte!

Vijećnik Hurić je postavio vijećničko pitanje :
Kada će se urediti pristupni put prema južnoj magistrali iz ulice Fadila Jahića Španca?

Obrazloženje:  

Građani Mjesne zajednice Ši Selo, ulica Fadila Jahića Španca, pitaju kada će se urediti pristupni put prema južnoj magistrali kod Hametove pijace?
Problem ovoga dijela ulice posebno je izražen u zimskom periodu.
Naime, građani koji prodaju ogrijev, na dijelu uređenog parking prostora sa kamionima i kombijima, onemogućuju siguran prolaz, uključenje kao i prilaz samoj ulici, ali i južnoj magistrali.

Građani apeluju nadležnim službama da se izvrši regulacija pristupnog puta, kao i mogućnost da se prodavcima ogrjeva obezbijedi adekvatan, za te namjene predviđen prostor, kako ne bi ugrožavali ostale učesnike u saobraćaju.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeca Tuzla, vijecnik Kenan Osmančević je podnio inicijativu za upotpunjavanje stručnog kadra u ambulanti Simin Han
                                                      

 Obrazloženje:

U ambulanti Simin Han evidentan je problem nedostatka stručnog kadra (doktora) u odnosu na ukupan broj stanovnika koji živi u tom naselju. Kako građani ističu nekada je radilo više doktora u istoj ambulanti. Danas su samo dva doktora, stvaraju se velike gužve, građani se žale a i ti doktori koji rade su često na bolovanju.