Inicijative i pitanja vijećnika SDA Tuzla na 30. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

20181024 110028

Inicijative i pitanja vijećnika SDA Tuzla na 30. redovnoj sjednici Gradskog vijećaVijećnici SDA su na 30. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja, inicijativa i urgencija.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Mirza Tupajić je uputio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

Kada će se  riješiti problem kanalizacionog sistema i putne infrastrukture u ulici Ahmeda Kobića do br.7, MZ Simin Han?

Obrazloženje:

    
Ulica Ahmeda Kobića trenutno broji 54 kuće tj. negdje oko 200 stanovnika, od čega je 20-ero starih i iznemoglih, 30-ero djece koja se školuju i idu svaki dan do škole gazeći po fekalijama, jer kanalizacija ide po putu. Prije 9 godina po direktivi nadležnih iz Općine pokrenuta je akcija sakupljanja novca od stanovnika ulice za sanaciju kanalizacionih sistema. Svako domaćinstvo je trebalo izdvojiti po 600 KM, u toj akciji skupljeno je oko 14 000 KM, novac je predat u Općinsku službu i od tad mu se gubi svaki trag.   Pred kraj 2018. godine na nagovor gosp.Faruka iz Gradske komunalne službe građani su uplatili još 18.000 KM, tako da je trenutno uplaćeno 32 000 KM. Jače sniježne padavine ili malo jača kiša i ova ulica je odsječena od glavne saobraćajnice, vozila hitne pomoći ili vatrogasne službe ne mogu doći u pomoć. Posljednje padavine su izazvale teško oštećenje i onako lošeg puta, a slabo riješena kanalizaciona mreža je totalno začepljena.

Vijećnik Kenan Osmančević je postavio pitanje za direktora JZU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla:

Zašto građani kao korisnici usluga ambulante Mramor nisu u mogućnosti obaviti sve usluge iz primarne zdravstvene zaštite u istoj i zašto  je radno vrijeme u ambulanti Mramor skraćeno sa 17h na 14:45h?

Obrazloženje:

Analiziranjem stanja na području MZ Mramor došli smo do saznanja da su građani nezadovoljni radom područne ambulante Mramor. Imajući u vidu da je ista renovirana donatorskim sredstvima upravo s ciljem da se građanima Mramora, Ljepunica, Milešića omogući lakše i jednostavnije ostvarivanje jednog od osnovnih prava, a to je pravo na zdravstvenu zaštitu, ostaje nejasno zašto se u istoj ne mogu obaviti sve usluge iz primarne zdravstvene zaštite kako je to na otvaranju od strane gradonačelnika i najavljeno.

Upravo, glavni razlog obnove navedene ambulante jeste bio taj da se građanima omogući da brže,  jednostavnije, efikasnije i jeftinije ostvare sve zdravstvene usluge iz primarne zdravstvene zaštite kao što sto su npr. laboratorijske pretrage, kako stanovnici ovih mjesnih zajednica ne bi morali putovati 10-15.km da bi ovo pravo ostvarili u JZU Dom zdravlja Tuzla.

Mirza Tupajić je uputio inicijativu za hitnu rekonstrukciju dijela puta u ulici Vršani od broja 33 do 37, MZ Ši Selo, koji je uništen od strane JP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Obrazloženje:

Saobraćajnica na pomenutoj lokaciji se nalazi u veoma lošem stanju, sa mnoštvo udarnih rupa.  U ovakvom stanju se nalazi već duže vrijeme, iako su građani i Savjet MZ Ši Selo apelirali gradskoj upravi na ovaj problem, do rješavanja istog nije došlo. Sramotno je da su ovakve saobraćajnice  u mjesnoj zajednici koja je tako blizu gradske jezgre, a još gore zvuči činjenica da su ovaj put sami građani svojim novcem uradili, a JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla ga prekopa i uništi. Tokom zimskih sniježnih padavina oko 2 mjeseca stanovnicima ovog dijela grada nije došao kamion Komunalca da pokupi smeće. Građani ove ulice isto traže da se asfaltira preostali dio puta (od br. 37 do br. 65) po sistemu marka na marku.

Vijećnik Tupajić je uputio i incijativu za hitno rješavanje problema prostorija MZ Batva uz obrazloženje da Rudnik Kreka traži da se oslobode prostorije koje koristi MZ Batva. S obzirom da se radi o jednoj od najmnogoljudnijih mjesnih zajednica na području Tuzle, Tupajić apeluje da se što prije iznađu sredstva i da se ovaj problem riješi.

Kenan Osmančević je podnio inicijativu da se u svim mjesnim zajednicama na području Grada Tuzle trajno istaknu zastava BiH kao i zastava i grb Grada Tuzle, te da se postojeće ostećene i dotrajale zastave zamijene.

      Obrazloženje:

Na osnovu Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle, a koja je donesena u skladu za Zakonom o Gradu Tuzla, Grad Tuzla je preuzeo zastavu, amblem i druga obilježja Općine Tuzla.

Pošto većina mjesnih zajednica na području Grada Tuzle nema istaknutu  zastavu, amblem i druga obilježja Grada, a u mjesnim zajednicama kod kojih su istaknute zastave, amblemi i druga obilježja su dotrajala, stoga predlažem incjativu da se u mjesnim zajednicama na području grada postave odnosno zamjene dotrajale zastave grada Tuzle i BiH.

Vijećnik Nevres Hurić podnio je inicijativu za otvaranjem kancelarije za naplatu komunalnih usluga na području Mjesne zajednice Gornja Tuzla i Mjesne zajednice Mramor.

Obrazloženje:  

Na području Mjesnih zajednica Gornja Tuzla i Mramor ne postoji kancelarija za naplatu komunalnih usluga bez naknade za naše sugrađane.
Obzirom da su ove Mjesne zajednice i geografski izdvojene od samoga centra Grada, a uzimajući u obzir i socijalnu kartu građana koji žive  na ovim područjima kao i zadnje poskupljenje cijena usluga GSP Tuzla i ukidanja autobusnih linija prema ovim naseljima, smatram da Inicijativa za otvaranjem kancelarije za naplatu komunalnih usluga bez naknade u Mjesnoj zajednici Gornja Tuzla i Mjesnoj zajednici Mramor je više nego opravdana.

Hurić je podnio i inicijativu za zatvaranje kladionica koja se nalaze u blizini osnovnih i srednjih škola u Gradu Tuzla.

Obrazloženje:

Zakon o igrama na sreću FBiH iz 2015.godine, član 90. glasi: „ Novo uplatno mjesto za primanje uplata klađenja ne smije se nalaziti na udaljenosti od 100 m od vjerskih te osnovnih i srednjih škola“.
Na području Grada Tuzle nalaze se kladionice koje prema Zakonu o igrama na sreću ne bi smjele biti u blizini škola i vjerskih objekata, a trenutno se nalaze u blizini osnovnih škola: Brčanska Malta, Novi Grad, Pazar, Gornja Tuzla, kao i srednjih škola Gimnazija Ismet Mujezinović, ETŠC, itd..
Postavlja se pitanje ko je od nadležnih službi Grada Tuzle  dao saglasnost za otvaranje kladionica direktno kršeći Zakon o igrama na sreću član 90. a ne treba objašnjavati o kakvoj pošasti se radi za mlade generacije.
Stoga, podnosim vijećničku inicijativu za zatvaranjem kladionica koje se nalaze u blizini osnovnih i srednjih škola na području Grada Tuzle i molim nadležne službe Grada Tuzle za što urgentnije postupanje.

Nevres Hurić je uputio vijećničko pitanje kada će poćeti izgradnja pasarele kod Mejdana?

Obrazloženje:   

Građani  Mjesnih zajednica Mejdan, Mosnik i Crvene Njive pitaju, kada će konačno krenuti  izgradnja  pasarele  preko južne magistrale, od  mosta „kod Šaćira”, a čija se izgradnja već desetak godina najavljuje u GAP projektima?