Doc.dr.med.sc Harun Avdagić, subspecijalista kardiohirurg, kandidat za Skupštinu TK, redni broj 29

Harunn

Doc.dr.med.sc Harun Avdagić, subspecijalista kardiohirurg, kandidat za Skupštinu TK, redni broj 29

Dijeljenje

Rođen je 01.08.1974. godine u Tuzli. Zaposlen na Klinici za kardiovaskularne bolesti Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla kao subspecijalista kardiohirurgije.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu radio je kao medicinar na Hirurškoj klinici, te kao član mobilne hirurške ekipe 2. korpusa Armije RBiH.

2001.godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Iste godine, zaposlio se kao ljekar na Hirurškoj klinici, a u februaru 2004. godine kao specijalizant Opšte hirurgije na Klinici za kardiovaskularne bolesti. Postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Tuzli završio 2005. godine. U decembru 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Tuzli, uspješno je odbranio projekat magistarskog rada „Koronarno premoštavanje u tretmanu visoko rizičnih pacijenata”. Specijalizirao je u februaru 2008. godine.

aHarun

U martu 2013. odbranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Tuzli pod naslovom: “Uspješnost liječenja atrijalne fibrilacije intraoperativnom radiofrekventnom ablacijom u zavisnosti od lijevog atrija”.
Dodatno iskustvo i edukaciju sticao je u Kliničkom centru Ljubljana, Institutu za srce u Hjustonu (SAD), Univerzitetskoj klinici u Essenu (Njemačka) i u Memorijalnom Herman institutu za srce i vaskularne bolesti u Hjustonu (SAD).

aIMG 7447

U junu 2014. godine izabran u zvanje docenta na Katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta u Tuzli.
Kao autor i koautor objavio više stručnih radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima te učestvovao u radu više svjetskih i domaćih kongresa.

Oženjen i otac dvoje djece.

aIMG 7466

PORUKA BIRAČIMA:

– Prioritet svih prioriteta Stranke demokratske akcije jeste zapošljavanje, nova radna mjesta, nove vrijednosti. Trenutno, svi mladi ljudi koji završe srednje ili visoko obrazovanje prema važećim zakonima moraju odraditi tzv. pripravnički staž, položiti odgovarajuće ispite i tek onda biti u prilici da se zaposle. Ta praksa mora prestati odmah, pripravnički staž transformisati u sistem obrazovanja, na način da se svim mladim ljudima u zadnjem semestru ili tromjesečju obrazovanja omogući praktičan rad i osposobljavanje za samostalan rad u struci, bez obaveze pripravničkog staža nakon završetka školovanja. Ovim projektom, mladi ljudi bi stekli prijeko potrebna praktična iskustva kojih nedostaje u obrazovnom sistemu, dobili bi šansu da ih poslodavci testiraju i eventualno zaposle, sa druge strane poslodavci bi dobili mladu i kvalifikovanu radnu snagu, a sredstva koja se iz budžeta preko Biroa odvajaju za programe pripravničkog staža i to ne za sve mlade ljude nego za odabrane, usmjerio bih na otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje. Na ovaj način svi mladi ljudi nakon završenog obrazovanja bi bili ravnopravni na tržištu radne snage.

Istovremeno, moramo upisnu politiku u škole i fakultete uskladiti sa potrebama tržišta te omogućiti poštenije kriterije za zapošljavanje u obrazovanju.

Moramo preuzeti pozitivna iskustva koja sam stekao na specijalizacijama u Americi, Sloveniji i širom svijeta te Kliničkom centru Tuzla vratiti reputaciju regionalnog lidera u zdravstvu. To je moguće, kao što je moguće napraviti sistem u kojem će se vrednovati znanje i stručnost naših doktora, medicinskog osoblja kroz društveni status, pristojne plate i druge priznate oblike mjerila. Znanjem, kompetencijom, upornim i vrijednim radom možemo osigurati i da se našim medicinskim sestrama koje su završile visoke i druge škole to vrednuje i prizna.

Pristup fondovima Evropske unije omogućen je organima državne uprave, tijelima u javnom vlasništvu, nevladinim organizacijama, istraživačkim i razvojnim institucijama, privrednim komorama, te poslovnoj zajednici, odnosno malim i srednjim preduzećima. Moramo educirati i naučiti ljude u Tuzli i Tuzlanskom kantonu da pišu projekte, da izgradimo kapacitete koji će znanjem dovesti sredstva u Tuzlu i Tuzlanski kanton. To je naša šansa koju ne smijemo više propuštati.

Tuzlu i Tuzlanski kanton učinit ću prepoznatljivom sredinom u koju se naseljava i sredinom u koju investitori dolaze radi otvaranja novih radnih mjesta i investicija.