GV Tuzla predložilo osnivanje javnog preduzeća za upravljanje zgradama

received 356669918332714

GV Tuzla predložilo osnivanje javnog preduzeća za upravljanje zgradama

Gradsko vijeće Tuzla je na 35. redovnoj sjednici razmatralo Informaciju o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama, sa prijedlogom mjera.

Vijeće je uputilo sugestiju gradonačelniku Grada Tuzle i resornim službama da se razmotri mogućnost osnivanja javnog preduzeća za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, ukoliko se steknu zakonski uslovi za to. Na taj način bi, smatraju, novac za ovu vrstu posla ostajao u Budžetu Grada, odnosno mogao bi biti usmjeren na rekonstrukcije zgrada. Radi se o iznosu od oko šest miliona KM koji uberu upravitelji od etažnih vlasnika na godišnjem nivou.

Tokom rasprave veći broj  vijećnika je iznio mišljenje da upravitelji ne obavljaju adekvatno posao za koji su plaćeni i da je nezadovoljstvo građana opravdano.


Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić navodi da ljudi na svoju ruku vrše određene radove unutar stambenih objekata bez ikakvog nadzora.

”Nevjerovatno da nemamo nadzor u zgradama vezano za protivpožarnu zaštitu, da vidimo da li su prisutni svi hidranti, znamo da se to krade, da li su atestirani aparati za gašenje požara”. Veliki problem je što se unutar stanova ruše nosivi zidovi i stubovi, što je veoma opasno jer se narušava statika objekta što može ugroziti život, zdravlje i imovinu etažnih vlasnika. Građani vrše rekonstrukcije stana, a da to nikome ne prijavljuju niti traže mišljenje struke. U Rudarskoj ulici imamo slučaj da se zgrada krivi upravo iz tog razloga, kazao je Tupajić.

Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost kategorizacije stambenih obekata prema godini izgradnje, odnosno stepenu oštećenja.

Traži se od Skupštine Tuzlanskog kantona i Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK da razmotre sve primjedbe, prijedloge i sugestije kao i prijedloge za izmjene  i dopune Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade koje su dali vijećnici tokom rasprave.

Sa dnevnog reda ove sjednice povučena je Odluka o izmjenama odluke o kućnom redu u stambenim zgradama i vraćena je na doradu predlagaču odnosno Službi civilne zaštite Grada Tuzle.