Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina

novo vijece

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina

Gradsko vijeće Tuzla je usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina, te Izvještaj o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Tuzle za 2017.godinu.

U nastavku sjednice, vijećnici GV Tuzla jednoglasno  su usvojili tačke koje su razmatrali. Između ostalog, usvojena je  Odluka o raspisivanju javnog oglasa , postupku i utvrđivanju  uslova, kriterija za imenovanje  gradskog pravobranioca u Gradskom Pravobranilaštvu Tuzla, Odluka o pristupanju izradi zoning plana Privredne zone  Mlake  u Tuzli, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju prostornog plana  Grada Tuzla za period 2010-2030. godina.

Usvojeni su i Informacija  o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradi sa prijedlogom mjera, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o uslovima za obavljanje poslova upravitelja, Uputstvo  o izmjenama i dopunama  Uputstva o načinu promjene upravitelja kao i Odluka o izmjenama Odluke  o kućnom redu  u stambenim zgradama.

Razmatranje izvještaja o radu javnih i drugih preduzeća  čiji je osnivač Grad Tuzla, kao i izvještaja o radu JU Narodno pozorište Tuzla, te razmatranje Informacije o realizaciji zaključaka sa tematske sjednice o problematici aerozagađenja na području Grada Tuzle pomjereni su za narednu sjednicu Gradskog vijeća, koja će biti održana 16. jula.

IMG 8994

Zamjenik predsjednika Kluba vijećnika SDA Mirza Tupajić imao je jednu inicijativu i vijećnićko pitanje na ovoj sjednici:

Kada će se sanirati saobraćajnice u ulicama Nesiba Malkića i Vršanskoj, MZ Ši Selo?

Obrazloženje:

Saobraćajnice se na pomenutim lokacijama nalaze u lošem stanju sa mnoštvom udarnih rupa. To traje već šest godina, i iako su građani i Savjet MZ Ši Selo apelirali Gradskoj upravi na ovaj problem, do rješavanja istog nije došlo.

 

 

Predmet: Inicijativa za izgradnju kružnog toka na raskrsnici kod MUP-a

 

Na navedenoj raskrsnici je izuzetno frekventan saobraćaj, te bi izgradnja navedenog kružnog toka olakšala funkcionisanje saobraćaja. U periodu od 15.00h do 16.00h zbog saobraćajne špice stvaraju se kolone vozila koja dolaze iz pravca sjeverne magistrale. Navedenom izgradnjom bi prohodnost pješaka i vozila bila poboljšana, s obzirom da trenutno semafori u isto vrijeme puštaju i pješake (iz pravca Cipelića) i automobile (iz pravca Centra). Imajući u vidu kakvo je rasterećenje donio kružni tok kod Mellain-a, nadam se da će nadležne službe prihvatiti ovu inicijativu.