Gradsko vijeće Tuzla: Usvojen prijedlog Kolegija Vijeća za određivanje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece i ostalih građana koji se ne mogu liječiti u BiH

3001 vijece

Gradsko vijeće Tuzla: Usvojen prijedlog Kolegija Vijeća za određivanje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece i ostalih građana koji se ne mogu liječiti u BiH


Gradsko vijeće Tuzla danas je usvojilo prijedlog Kolegija Vijeća za određivanje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece i ostalih građana koji se ne mogu liječiti u BiH. Usvojena je i Informacija o problematici zdravstvene zaštite djece, analiza propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i Inicijativa za donošenje Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja od djece.

„ Nažalost svjedoci smo da se gotovo svakodnevno prikupljaju sredstva za liječenje djece van Bosne i Hercegovine. Smatram da je ovo jedan dobar prijedlog, human čin, koji je bilo neophodno usvojiti na Gradskom vijeću Tuzla i pozivam i druge da slijede naš primjer“  – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla, Mirza Tupajić.   

Nevres Hurić, vijećnik SDA imao je amandmane na nacrt inicijative za osnivanje Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja:

Klub vijećnika SDA predlaže da se u ime GV Tuzla,  federalnoj Vladi i Parlamentu Federacije BiH, uputi inicijativa za poboljšanje zdravstvene zaštite djece u FBiH sa sljedećim prijedlozima, a da se inicijativa za donošenje Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece doradi radi usaglašavanja terminologije zakona o zdravstvenoj zaštiti…

Prijedlozi  inicijative za poboljšanje zdravstvene zaštite djece u Federaciji BiH:

1.      Donošenje novog osnovnog paketa zdravstvenih prava od strane Parlamenta FBiH kojim bi se decidno utvrdila prava djece na liječenje unutar BiH iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na kantonalnim nivoima.

2.      Donošenje novog Pravilnika o liječenju u inostranstvu kojim bi se omogućilo liječenje djece kada se isto ne može obaviti u BiH i to iz federalnog Fonda solidarnosti, uz razmatranje mogućnosti promjene stope koja se izdvaja iz doprinosa u federalni Fond solidarnosti, obavezno insistirati na uplati srazmjernog dijela iz Budžeta Federacije.

3.     Zadužiti jedinice lokalne samouprave da izvrše opremanje službi pedijatrije i školske medicine sa neophodnom opremom, a također i Kantona za opremanjem Pedijatrijske klinike UKC-a Tuzla.

4.      Zahtjevati od federalne Vlade da izmiri sve obaveze prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u skladu sa važećim zakonom o zdravstvenom osiguranju.