Gradsko vijeće Tuzla ponovo o aerozagađenju

3010 gv tuzla

Gradsko vijeće Tuzla ponovo o aerozagađenju

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla danas su razmatrali dopune Informacije o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Tuzla sa tematskog dijela 15. redovne sjednice od 23. januara ove godine, a koja se tiče problematike aerozagađenja na području Tuzle.

Pojedini Klubovi vijećnika nisu bili zadovoljni Informacijom koju je im je dostavila Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

20181121 134037
“Ovo je jedan od najkompleksnijih problema u Tuzli i nije lako rješiv. Među najvećim zagađivačima je Termoelektrana Tuzla, međutim ona ima filtere za određene hemijske polutante i čestice i fali im samo realizacija projekta odsumporavanja Bloka 5 i Bloka 6. Trenutno najveći zagađivač jesu individualna stambena ložišta i korištenje uglja sa veoma visokom koncentracijom sumpora. Osim toga, povećan je i broj automobila u gradu, ruža vjetrova je odavno poremećena. Jedan vid rješavanja ovog problema aerozagađenja je toplifikacija. Preko 20 miliona KM je Termoelektrana već dala Gradu Tuzla, a te pare nisu adekvatno iskorištene za širenje toplovodne mreže. I gradske komunalne službe sporo rade na rješavanju ove problematike. Gradski vijećnici su uradili svoj dio posla, imamo trideset dobrih zaključaka koji predviđaju mjere koje bi imale efekta međutim realizaciju toga ne radimo mi nego administracija Grada Tuzle i drugi pravni subjekti kao što je JP Centralno grijanje. Povećanjem korisnika ovo preduzeće će imati veći profit, pa neka malo razmisle da i oni dignu jedan kredit koji bismo mi kao Vijeće vjerovatno odobrili jer su oni solventna firma koja često završi u suficitu i mogu vraćati taj kredit, a to je njima jedna od najboljih investicija” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić.

Vijećnici su ipak usvojili informaciju o aerozagđenju, te donijeli odluku za hitnu realizaciju zaključaka među kojima je i Odluka o traženju novih kreditnih sredstava za toplifikaciju, a zaključili su i da je neophodno okončanje projekta odsumporavanja blokova 5 i 6 Termoelektrane Tuzla kako bi se smanjilo zagađenje u Tuzli.


Osim toga, razmotrena je i Informacija o socijalnoj situaciji pripadnika branilačke populacije, sa analizom mogućnosti poboljšanja socijalne sigurnosti, te Informacija o saradnji Grada Tuzle sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti Međunarodne saradnje.

Gradsko vijeće Tuzla je sa 27 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika SDA, za razrješenje Ismeta Džananovića sa mjesta člana Savjeta MZ Kreka i imenovanje Šefika Sarajlića na tu dužnost.