Zasjedao IO Asocijacije žena OO SDA Tuzla

img_1101

Zasjedao IO Asocijacije žena OO SDA Tuzla

U prostorijama OO SDA Tuzla održana je sjednica Izvršnog odbora Asocijacije žena SDA Tuzla u proširenom sazivu kojoj je prisustvovao i predsjednik OO SDA dr. Salko Bukvarević.

 

 

 

 

 

U okviru dnevnog reda rezimirane su osmomartovske aktivnosti Asocijacije sa akcentom na Svečanu akademiju koja je u povodu Međunarodnog dana žena održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Akademija je ocijenjena veoma uspješnom što je potvrdio i predsjednik Bukvarević, čestitavši Izvršnom odboru Asocijacije na uspješnoj organizaciji.

Predsjednica AŽ OO SDA Tuzla mr. Enisa Žunić je informisala prisutne o formiranju Asocijacije žena u mjesnim ograncima Slatina i Tušanj, te je najavila da će ove aktivnosti biti nastavljene i dalje. Prezentiran je i Zaključak Predsjedništva Stranke koji je usvojen na 20. sjednici u martu tekuće godine, a koji se odnosi na provođenje izborne procedure za organe Asocijacije žena Stranke. Obzirom da je OO SDA Tuzla u skladu sa Statutom i Pravilima izbornog postupka, uz saglasnost Kadrovske komisije SDA BiH, održao izbornu skupštinu 24. 07. 2009. godine, dostaviće se izvještaj Povjereništvu Asocijacije žena SDA BiH.

 img_1100Pod tačkom „ razno „ predsjednica Asocijacije žena OO SDA Tuzla mr. Enisa Žunić je najavila i jednodnevnu posjetu žena iz Asocijacije Srebrenici, Bosfam-u i Memorijalnom centru Potočari. Takođe, predsjednica Žunić je informisala prisutne da je stupila u kontakt i sa Asocijacijom žena Hercegovačko-neretvanskog kantona koje su najavile posjetu Asocijaciji žena SDA Tuzla 25. maja ove godine, kojom prilikom će posjetiti i Kapiju, mjesto stradanja tuzlanske mladosti.

Najavljene su i humanitarne aktivnosti Asocijacije žena SDA u narednom periodu, što prije svega podrazumijeva posjetu socijalno najugroženijim porodicama u mjesnim ograncima Batva, Tušanj, Gornja Tuzla i Mosnik kojima će biti uručeni paketi sa prehrambenim artiklima.  

Što se tiče edukativnih aktivnosti, predsjednica Žunić je najavila da će se u mjesecu aprilu ove godine u organizaciji Asocijacije žena OO SDA Tuzla održati seminar o zapošljavanju žena, a certificirani predavač će govoriti na temu „ Žene u poduzetništvu „ u cilju uspješnijeg zapošljavanja žena i njihovog sticanja znanja u ovoj oblasti.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla