Žene SDA GO Tuzla organizovale tribinu ” Izazovi u odrastanju”

Žene SDA GO Tuzla organizovale tribinu ” Izazovi u odrastanju”

Večeras, 28.06. 2021 u BKC Tuzla, realizirana je tribina/ radionica na temu ” Izazovi u odrastanju”, a u organizaciji Žene SDA GO Tuzla. Učesnice tribine, Mr. sci. Sanela Hadžimehmedović, Muminović Emina, prof. Dr.sci. Džindo Alisa i Mr.sci.Hadžiselimović Jasna, su otvorile probleme vezane za odrastanje djeteta i u prizmi multidisciplinarnih pristupa došli do slijedecih zaključaka:

1. Odrastanje je vrlo ozbiljan i bitan proces u razvoju zdrave ličnosti i tome se mora sistemski pristupiti;
2. Škole, shodno pojavama sve češćeg devijantnog ponašanja kod djece, porodice koja je u krizi, socijalnih i drugih razloga koji remete ustaljene repere, moraju obezbijediti profesionalno lice, psihologa ili educiranog pedagoga;
3. U terapijske procese uključiti porodicu i proaktivno saradjivati sa istom
4. Problem ” tužnog” djeteta, djeteta koje se ne uklapa u društvo, koje ima poremećaj pažnje ili sl. nije samo problem škole i roditelja. Shodno tome, sistemski i promptno reagovati kako bi preduprijedili devijantna ponašanja i već imali gotova rješenja za probleme koji su detektovani;
5. Ozbiljnije pristupiti pojavi suicida kod djece, ranog stupanja u drustveno neprihvaćene odnose, u grupe, konzumiranje alkohola, psihoaktivnih supstanci kao rezultat sistemske nebrige za dijete i njegovo mentalno stanje.

Pored ovih zaključaka, iznijelo se mnoštvo alata i tehnika koji bi pomogli u detekciji djeteta koje nije sretno. Sretno dijete je ono koje se igra, koje učestvuje u aktivnostima, koje se ne stidi, koje neposluhom ne skreće pažnju na sebe nemusto vrišteći u pomoć.
OKRENIMO SE KA SVOM DJETETU, KA DJETETU U RAZREDU, KA SVAKOM DJETETU KOJE STOJI IZOLIRANO I POSMATRA DRUGARE, KA SVAKOM DJETETU KOJE SE NE POZIVA NA RODJENDANE, KA DJETETU KOJE NE IDE NA SPORTSKI DAN…
PORUKA TRIBINE JE” DIJETE PONASANJEM ZOVE UPOMOĆ”
PRUŽIMO MU RUKU I POMOZIMO MU.