Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla: Budžet umanjen za više od 3 miliona KM-a

10vijece002

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla: Budžet umanjen za više od 3 miliona KM-a

U Tuzli je danas održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća. Najviše vremena posvećeno je raspravi prilikom usvajanja Odluke o izmjeni i dopuni budžeta Općine Tuzla za period 01.01. do 31.12.2013. godine.Vijećnici su podržali da se ukupan budžet umanji za 3.646.776 KM, to jeste da predloženi budžet rebalansom za ovu godinu iznosi ukupno 51.342.055,95 KM. Razlika ukupno utvrđenih sredstava u budžetu odnosi se na smanjenje planiranih sredstava u dijelu posebnog računa za iznos od 4.124.000 KM, uz istovremeno povećanje sredstava na osnovnom računu za 478.224 KM.
Prije usvajanja ovog rebalansa vijećnici su vodili burnu raspravu o ambicijama prvobitnog budžeta. Podsjetimo, kada je u martu usvojen budžet za ovu godinu, po pitanju njegovog ostvarenja skeptični su bili vijećnici iz reda SDA koji su tada bili suzdržani prilikom glasanja. LINK https://www.sdatuzla.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=757:zasjedalo-opinsko-vijee-tuzla-usvojen-budet-opine-tuzla&catid=36:vijesti


” Klub vijećnika SDA je i prilikom usvajanja Budžeta Općine Tuzla za 2013. godinu tvrdio da je budžet nerealan i preambiciozan , da će uskoro uslijediti rebalans, što se nažalost i dogodilo. Mi se ne radujemo rebalansu i padu prihoda, ali je očigledno da je načelnik loše sa svojim saradnicima planirao, nije dozvolio niti jednu intervenciju u formi amandmana na Prijedlog budžeta iako se radilo o simboličnim iznosima. Vrlo je upitno da li će se dobiti 6 miliona od Kantona koje Općina Tuzla treba da dobije u ime ekološke naknade. Ako se to ne desi imat ćemo ozbiljnih problema. Nažalost, Klub vijećnika SDA je bio upravu kada je tvrdio da je trebalo donijeti drugačiji plan prihoda i rashoda prilikom usvajanja budžeta ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Budžetom Općine Tuzla za 2013. godinu za namjene jednokratne pomoći korisnicima boračko-invalidske zaštite predviđeno je 300.000 KM. Iz Službe za boračko-invalidsku zaštitu na sjednici Općinskog vijeća su istakli da je usljed problema sa usvajanjem budžeta Tuzlanskog kantona, realizacija dopunskih prava otežana zbog nemogućnosti pravovremenog prebacivanja odobrenih sredstava od strane Ministarstva finansija TK na račun Općine Tuzla, iako su postupci koji su pokrenuti po zahtjevima stranaka, već okončani. Rečeno je da je evidentno da je u ovoj godini broj zahtjeva za socijalne potrebe povećan, što je odraz stanja povećanog broja korisnika u stanju socijalne potrebe.

10vijece001
Klub vijećnika SDA je podnio inicijativu da Nadzorni odbor JKP ” Komunalac Tuzla” još jednom razmotri Odluku kojom je povećao cijenu odvoza smeća, u smislu da smanji cijenu odvoza i da omogući građanima da se opredijele po kojoj će opciji plaćati smeće – da li po broju članova domaćinstva ili po kvadraturi stambenog prostora. ” To bi bilo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u kojem je u članu 7 stav 2 propisano da trgovac mora svoje usluge prodavati svim korisnicima pod jednakim uslovima, što u ovom momentu nije slučaj ” – kazao je Sabahudin Imamović.

Obzirom da je Klub vijećnika Stranke za BiH podnio sličnu inicijativu, a zatim i Klub vijećnika SDP-a, SBB-a, Tuzlanska alternativa i Bosanska stranka, te inicijative su objedinjene i ušle su u dnevni red ove sjednice kao dodatna tačka – Inicijativa Kolegija Vijeća da se preispitaju efekti primjene Odluke Nadzornog odbora JKP ” Komunalac” d.o.o. Tuzla o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla, sve sa ciljem zaštite privrednih subjekata i građana.

Vijećnici Općinskog vijeća Tuzla na sjednici usvojili Nacrt urbanističkog projekta prostorne cjeline ˝Tabašnice – Atik Mahala˝. Nacrtom je predviđeno formiranje stambeno-poslovnih sadržaja koji će biti kompatibilni sa svim sadržajima u samom centru grada, ali i nedostajućih kao što su hoteli, hosteli, zanatski i trgovački centri.

Usvojena je i Odluka o odobravanju prodaje nekretnine – stana u Novom Beogradu i u Rijeci. Razmotren je niz imovinsko-pravnih akata, a Vijeće je uputilo i inicijativu Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK za dostavljanje Informacije o stanju sporta i sportskih klubova sa prijedlozima za poboljšanje statusa sporta i sportskih klubova na području TK i općine Tuzla.

Tačka pod nazivom ” Rasprava o pravcima lokalnog ekonomskog razvoja ” koja je trebala biti i tematski dio sjednice, povučena je sa dnevnog reda na prijedlog Klubova vijećnika i komisija Općinskog vijeća Tuzla, uz obrazloženje da se radi o važnoj i kompleksnoj materiji koja zahtijeva učešće vladinog, nevladinog i biznis sektora , te da je neophodno u narednom periodu održati posebnu tematsku sjednicu o ovome.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla