Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla: Usvojen Budžet Općine Tuzla

vijece5016

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla: Usvojen Budžet Općine Tuzla

 

Prijedlog Budžeta Općine Tuzla usvojen je danas na sjednici Općinskog vijeća sa 20 glasova ZA i 11 SUZDRŽANIH. O ovakvom prijedlogu Budžeta PROTIV se nije izjasnio nijedan vijećnik. Suzdržani su bili vijećnici SDA, Narodne stranke Radom za boljitak i HDZ-a.


Iznos koji se planira prikupiti i utrošiti u ovoj budžetskoj godini je 54 miliona konvertibilnih maraka, a od toga 41 milion KM-a su izvori Budžeta koji pripadaju Općini Tuzla, a 13 miliona su vlastita ili namjenska sredstva. Radi se o sredstvima koja se doznačavaju od viših nivoa vlasti kao što su Federacija ili Kanton ili sredstva koja javne ustanove ostvaruju pružajući usluge. Iz nadležne općinske službe smatraju da je realno ostvarenje Budžeta u ovom iznosu, naročito u dijelu poreza na dodanu vrijednost te da se neće ponoviti prošla godina kada je sa viših nivoa vlasti tri puta revidirana projekcija Budžeta i smanjivana sredstva tako da su prihodi bili za milion i 400 hiljada KM-a manji nego što je to bilo planirano.

Budžet Općine Tuzla je nerealan i preambiciozan

Nakon petosatne rasprave o ovom dokumentu i izlaganja 41 amandmana vijećnika, od kojih nijedan nakon pojedinačnog glasanja nije podržan zbog nedostatka većine glasova, pristupilo se i glasanju o prijedlogu Budžeta. Prilikom glasanja vijećnici Stranke demokratske akcije su bili suzdržani.

” Klub vijećnika SDA Tuzla nije podržao Budžet Općine Tuzla za 2013. godinu jer smatramo da je nerealan i preambiciozan. Osim toga, naš Klub je kroz amandmane pokušao da utiče na pravedniju raspodjelu budžetskih sredstava, međutim svih šest amandmana su odbijeni bez argumenata. Naši amandmani su realni i skromni, u ukupnom iznosu od oko 150 hiljada konvertibilnih maraka. Htjeli smo da se poveća iznos za volontere, da se izdvoji više za poduzetništvo i poljoprivredu, za vjerske zajednice i da se uvede nova stavka za kulturnu manifestaciju ” Likovna kolonija Vršani ” i za održavanje mezarja i grobalja kojima upravljaju mjesne zajednice, a koja su inače u vlasništvu Općine Tuzla” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Potrebna je pravednija raspodjela budžetskih sredstava

Imamović je takođe kazao da je vrlo moguć pad prihoda u tekućoj godini i iskazao je sumnju da će se ovakav Budžet Općine Tuzla uspjeti realizovati u navedenom obimu.

” Mi bismo voljeli da se on realizuje u ovom obimu jer je to budžet svih građana općine Tuzla i bilo bi dobro da ima dovoljno sredstava za sve naše potrebe, naročito za kulturu i sport te za kapitalna ulaganja. Međutim, predlagači Budžeta su se vodili nekim drugim kriterijima koji nama nisu jasni. Pored pada prihoda želim da istaknem i činjenicu da se mora voditi računa i o pravednijoj raspodjeli budžetskih sredstava jer iako ima oko 85 % budžetskih sredstava na koja se ne može posebno uticati jer su potrebna za redovno funkcionisanje općinskih službi, plaće itd. ostaju ipak značajna sredstva koja se mogu pravednije rasporediti. Tu mislim npr. na udruženja građana, sportske klubove, kulturne manifestacije, određene kategorije građana itd. Upravo na te oblasti smo htjeli da djelujemo putem naših amandmana koji su nažalost odbijeni” – istakao je Sabahudin Imamović.

vijece5002
Općinsko vijeće Tuzla je istim omjerom glasova usvojilo i Odluku o izvršenju Budžeta Općine Tuzla za 2013. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja ušteda u općini Tuzla.

U jednom od zaključaka koji je donesen, stoji da će Kolegij Vijeća raspraviti o načinu održavanja tematske sjednice o ekonomskoj situaciji na području općine Tuzla i mogućnostima povećanja prihoda Budžeta Općine Tuzla sa ciljem ublažavanja teškog ekonomskog stanja. Takođe je zaključeno i da će amadmani, primjedbe, prijedlozi i sugestije koje su vijećnici iznijeli na ovoj sjednici, nakon analize prihoda i rashoda tokom 2013. godine biti uzete u obzir u skladu sa mogućnostima i raspoloživim sredstvima kroz unutrašnju preraspodjelu Budžeta Općine Tuzla, prilikom izrade eventualnog rebalansa Budžeta ili kroz izvršavanje pojedinih pozicija Budžeta Općine Tuzla za 2013. godinu.

vijece5005
Općinsko vijeće Tuzla danas je, između ostalog, usvojilo i Regulacioni plan Poslovno-proizvodne zone ” Poljana” u Tuzli, Odluku o usvajanju Regulacionog plana Poslovno-proizvodne zone ” Poljana” u Tuzli, usvojena je Odluka o platama zaposlenika općinskih organa Tuzla, Izvještaj o radu javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tuzla, Informacija o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama, Informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o kvalitetu vode u jezeru Modrac, niz imovinsko-pravnih akata i dr. Tačka ” Izbor predsjednika i članova u Savjetima mjesnih zajednica” je povučena sa dnevnog reda, odnosno prolongirana je za narednu sjednicu Vijeća.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla