Tuzla: Održana javna konsultacija o ostvarivanju prava majki porodilja u BiH

javna_konsultacija_tuzla_002

Tuzla: Održana javna konsultacija o ostvarivanju prava majki porodilja u BiH

(Članice Asocijacije žena OO SDA Tuzla, Hidajeta Jarčević-Mehić i Almasa Pirić, prisustvovale su u ime Asocijacije javnoj konsultaciji o temi ” Ostvarivanje prava majki porodilja u BiH” na kojoj su uzele aktivno ušešće. Javna konsultacija je održana u Tuzli. Napominjemo da je tekst preuzet sa web stranice Udruženja Vesta.)  

Javna konsultacija o temi ”Ostvarivanje prava majki porodilja u BiH” održana je u Tuzli u organizaciji Udruženja Vesta na kojoj su prisustvovali predstavnici vladinih institucija, nevladinih organizacija i političkih partija, kao i majke porodilje. Kako je istaknuto na javnoj konsultaciji, Zakoni u BiH, kada su u pitanju prava majki porodilja, kako zaposlenih tako i nezaposlenih, su diskriminirajući.

˝Nažalost, socijalna zaštita je na kantonalnom nivou, tako da mi u Federaciji BiH u različitim kantonima imamo i različite zakone sa različitim pravima koja se i kad su utvrđena, ne poštuju. Naročito je težak položaj nezaposlenih majki porodilja jer one ne ostvaruju Zakonom utvrđena prava˝, kazala je poslanica u Skupštini TK Suada Mujčinović.

Poslanica Mujčinović je na konsultaciji iznijela i određene zaključke koji govore o pokretanju inicijative da se nezaposlenim majkama porodiljama obezbijede sredstva koja su planirana u Zakonu za jednokratne pomoći.

Također je kazala da će Skupština TK zahtijevati da se u okviru budžeta za 2012. godinu planiraju sredstva u dijelu Zakona o socijalnoj zaštiti za sredstva koja pripadaju majkama porodiljama. Mujčinović smatra da će diskriminacija u FBiH i BiH biti prisutna sve dok se ne obezbijedi jedinstven fond iz kojeg će se isplaćivati nadoknade svim majkama porodiljama, te djeci, čija su prava ugrožena.

javna_konsultacija_tuzla_003

 

Predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova pri Skupštini TK i poslanica u Skupštini TK Azra Okić je kazala da na sljedećoj sjednici Komisije jedna od tačaka dnevnog reda biti upravo o porodiljskom odsustvu i porodiljskim nadoknadama. ˝Zalažemo se da se u budućnosti na nivou BiH uvede jedinstven budžetski fond kako bi se porodiljske naknade finansirale jednako u svim kantonima. Pitanje porodiljskih nadoknada trenutno je diskriminirajuće tako da su majke porodilje nažalost, pogotovo one koje rade, krive što rađaju djecu, odnosno kao da su kažnjene na taj način˝, kazala je Okić i dodala: ˝Iz jedinstvenog budžetskog fonda koji bi se finansirao iz sredstava budžeta sa svih nivoa vlasti, iz PDV-a, igara na sreću, donacija i sličnog, obezbjeđivala bi se sredstva za sve majke porodilje koje rade ili ne rade, s tim što bi za majke koje rade sredstva bila izdvajana u visini pune plaće, prosjeka zadnja tri mjeseca, dok bi za nezaposlene doplatak iznosio 40 posto od prosječne entitetske plaće˝, objasnila je Okić.

Javna konsultacija je dio aktivnosti projekta ˝Rodno odgovorno budžetiranje kao dio reformskih promjena na putu europskih integracija i osnova za jačanje prava žena u BiH˝ koje Udruženje Vesta realizuje u partnerstvu sa Udruženim ženama Banja Luka, a čiju realizaciju finansijski podržava Europska unija. ˝Radeći analizu došli smo do podatka da su prava žena, majki porodilja zaista narušena. Imamo diskriminaciju po više osnova, prije svega teritorijalnu diskriminaciju, diskriminaciju između zaposlenih i nezaposlenih majki, što je sve u svemu jedna jako teška situacija˝, kazala je koordinatorica projekta Marijana Ivaković i dodala da je osnovni cilj javnih konsultacija sagledavanje situacije na terenu kako bi sve prikupljene informacije bile predložene u okviru analitičke podloge Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, a s ciljem pokretanja Inicijative za izradu Akcionog plana za unapređenje položaja majki porodilja.

Jedna od majki porodilja koja je učestvovala na javnim konsultacijama bila je Gordana Vančura koja je trenutno prijavljena u Službi za zapošljavanje TK. ˝Nezaposlena sam i nemam baš nikakvu naknadu, što je jako nepovoljna situacija i za buduće majke koje žele imati porodicu i djecu. Jako je bitno za sve žene da imaju barem neka osnovna primanja da bi porodica normalno funkcionisala, upravo iz tog razloga podržavam ovaj projekat˝, kazala je Vančura.

Konsultacije će biti organizirane u administrativnim centrima svih kantona u FBiH, Banja Luci i Brčko Distriktu gdje će interesne grupe doprinijeti analiziranju stanja u pogledu ostarivanja prava majki porodilja u BiH i definisanju preporuka za unaprjeđenje njihovog položaja. Stavovi i mišljenja učesnika će biti ugrađeni u Analitičku podlogu koja će se predati Agenciji za ravnopravnost spolova BiH u cilju pokretanja inicijative za izradu Akcionog plana za unaprjeđenje položaja majki porodilja u BiH.