Održana tribina Asocijacije žena SDA TK “Funkcionalni i profesionalni odgoj mladih”

p1270491

Održana tribina Asocijacije žena SDA TK “Funkcionalni i profesionalni odgoj mladih”

“Funkcionalni i profesionalni odgoj mladih” naziv je tribine koju je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli organizovala

Asocijacija žena SDA TK. Uvodničari / predavači su bile prof.dr. Mirzeta Hadžić- Suljkić, Emira Hamidović, pedagog-psiholog i Mirela Šehović, profesorica informatike.

Sama tema tribine bila je koncipirana tako da ponudi odgovore usmjerene ka različitim vidovima odgoja pri tome definirajući uloge i različitosti funkcionalnog naspram profesionalnog odgoja, koristeći primjere iz svakodnevnice sa kojom se susreću porodice u Bosni i Hercegovini.

“Odgoj mladih u školi i porodici je neiscrpna tema koja iznova nudi nove informacije i nameće bezbroj pitanja, te nas suočava sa novim pojavama i dešavanjima. U današnje vrijeme ima toliko toga što ponekad pomuti razum, počev od nesretnih događanja i napada na žene. Tu je i nedavni slučaj kada je djevojka u Sarajevu pucala sebi u glavu. Svjedoci smo i nasilja nad djecom. To sve nas je podstaklo da se u kontinuitetu bavimo ovom temom – kazala je prof.dr. Mirzeta Hadžić  – Suljkić. “

Poseban akcenat na ovoj tribini je stavljen na značaj odgovornog roditeljstva, odnosno na načine na koje roditelji trebaju prihvatiti dijete sa svim njegovim unutarnjim željama i protivrječnostima i pomoći mu da odraste. Veoma zanimljiv dio predavanja koji je izložila prof. dr Mirzeta Hadžić – Suljkić odnosio se i na pripremu mladih ljudi za roditeljstvo i njegovanje partnerskih odnosa u braku.

“ Samo porodica u kojoj vlada harmonija može postići dobre rezultate. Da je to tačno, govori jedan veliki broj djece koji po svom ponašanju i rezultatima rada mogu biti uzor svima drugima jer su izabrali put trasiran pravim vrijednostima”.

Veliku pažnju pobudilo je i izlaganje o tome da li smo osposobljeni za ulogu roditelja. Kako je rečeno, zbog nepoznavanja filozofije odgoja i obrazovanja te filozofije porodice, znatan broj mladih ljudi je u porodičnom okruženju, odnosno od starijih članova, čuo svađe i teške riječi te na osnovu toga nose veoma loše uspomene.

p1270486Da se ne bi narušio harmoničan odnos, kazala je prof.dr.Hadžić – Suljkić, roditelji se moraju od samog starta naoružati strpljenjem, pažljivo slušati dijete i ne lagati mu. Upravo time se u svom predavanju pod nazivom “ Roditelji i dječija laž” bavila Emira Hamidović, pedagog-psiholog koja je iznijela primjere iz prakse kako bi objasnila na koji način djeca percipiraju ono što odrasli govore, uključujući i laži, neiskrenosti prema drugim osobama, te kako to sve utiče na samo formiranje djeteta kao individue. Pedagogica Hamidović je objasnila načine na koje roditelji mogu prepoznati da ih njihovo dijete laže odnosno kako se pri tome dijete ponaša i gestikulira.

Mirela Šehović, profesorica informatike govorila je o uticaju interneta na djecu, koji posljednjih godina sve više zaokuplja školarce koji, kako je i dokazano, zbog previše provedenih sati pred kompjuterom ne nalaze dovoljno vremena za učenje i imaju slabije rezultate u školi.

Tribini “Funkcionalni i profesionalni odgoj mladih” prisustvovala je i  Nermina Kapetanović, predsjednica Asocijacije žena SDA BiH kao i sve članice Asocijacije žena SDA TK i predstavnici Asocijacije mladih SDA Tuzla.  Nakon održavanja tribine, upriličeno je druženje unutar galerijskog prostora BKC-a Tuzla.

 

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla