Članice AŽ OO SDA Tuzla na Konferenciji u Sarajevu

sd532741

Članice AŽ OO SDA Tuzla na Konferenciji u Sarajevu

Agencija za ravnopravnost spolova BiH u saradnji sa UN Women pozvala je predstavnice političkih partija, nevladinog sektora i druge da prisustvuju ZAVRŠNOM SASTANKU POVODOM IZRADE IZVJEŠTAJA PO PEKINŠKOJ DEKLARACIJI I PLATFORMI ZA DJELOVANJE PEKING +20.

sd532733 1

sd532736
Konferencija se održala u zgradi UN Sarajevo, dana 28.04.2014. godine. Direktorica Agencije za jednokopravnost spolova gospođa Samra Filipović-Hadžiabdić se obratila prisutnim učesnicama i održala predavanje na temu: Prezentacija ključnih dostignuća i izazova. Konferenciji su prisustvovale članice AŽ SDA Tuzla, Enisa Žunić, Hidajeta Jarčević-Mehić i Almasa Begić.


sd532739

Predsjednica AŽ OO SDA Tuzla
mr.sc.Enisa Žunić