Izabrano rukovodstvo Asocijacije žena SDA u Mjesnim ograncima Slatina i Tušanj

img_1078

Izabrano rukovodstvo Asocijacije žena SDA u Mjesnim ograncima Slatina i Tušanj

Asocijacija žena OO SDA Tuzla održala je u prostorijama MZ Slatina izbornu skupštinu na kojoj su izabrane predsjednice i članice Izvršnih odbora Asocijacije žena MO Slatina i Tušanj.

  

  

  

  

Prisutnima je riječi dobrodošlice u ime predsjednika OO SDA Tuzla dr. Salke Bukvarevića, članica Izvršnog odbora Asocijacije žena OO SDA Tuzla te u svoje lično ime uputila predsjednica Asocijacije, mr. Enisa Žunić.

Gospođa Žunić predstavila je ukratko Asocijaciju žena OO SDA Tuzla, njen dosadašnji rad, rezultate i okvirni plan djelovanja u narednom periodu.

Naglasila je da su žene u SDA uvijek dobro i predano radile, kao i to da postoji potreba da se još više aktiviraju u radu Stranke.

Za predsjednicu AŽ  MO SDA Slatina jednoglasno je izabrana Kanita Grbić. Potpredsjednica je Hanumica Mešanović, a dužnost sekretara je pripala Almedini Kaplan. Članice Izvršnog odbora AŽ SDA Slatina su Sena Brkić, Šejla Brkić, Vesna Zupčević, Emina Duraković, Refija Švraka i Lejla Kaplan.

Predsjednica AŽ MO SDA Tušanj je Zemila Hadžiefendić, a potpredsjednica je Šemsa Imširović. Sekretar je Irma Altumbabić. U Izvršni odbor AŽ SDA Tušanj su izabrane preostale prisutne članice, Tea Pirić i Zekija Abdulahović.

img_1093Na kraju sastanka predsjednica Asocijacije žena OO SDA Tuzla mr. Enisa Žunić je MO Slatina i Tušanj poželjela uspješan rad uz napomenu da Asocijacija u tekućoj godini ima u planu organizovanje humanitarnih akcija, edukativnih predavanja, putovanja, druženja itd. 

 

 

 

 

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla