Iz medija : Žene, znate li svoja prava?

9vi4

Iz medija : Žene, znate li svoja prava?

 

Na koji način zakonske norme regulišu prava i obaveze žene u BiH tema je okruglog stola organizovanog u tuzlanskoj NUB „Derviš Sušić” u okviru projekta „Mart – mjesec žena u Tuzli”. O ovoj temi govorili su dipl. pravnik Vesna Cvjetinović, mr.sc. Osman Kozlić, mr.sc. Enisa Žunić i mr.sc. Fatima Bećirević iz Udruženja građana „Vive Žene” Tuzla osvrnuvši se na društvo u kome živimo i svoja iskustva koja se tiču položaja žena.

„Cilj nam je potaknuti žene na razmišljanje o pravima koja im garantuju zakoni Bosne i Hercegovine. Mnoge žene nisu upoznate sa svojim pravima, što je u nekim slučajevima i osnovni razlog zbog kojeg bivaju obespravljene. Također, težimo ka tome da NUB „Derviš Sušić” preraste u važan centar intelektualnih zalaganja za boljitak zajednice, snaženja ljubavi prema čitanju i promicanja diskusije u njenom pozitivnom smislu”, rekla je koordinatorica projekta Mersiha Hukić-Musić.


Sve teme, pa i ova večerašnja, pomno su birane u skladu sa momentom življenja. Prava žena u mnogim državama jasno su definisana i regulirana pravnom legislativom, ali je njihovo poštivanje u praksi suočeno sa raznim vrstama osporavanja. Stoga se često i sa mnogo predrasuda govori o pravima žene u religijskim tradicijama o čemu je više govorio profesor islamskog prava Osman Kozlić.

Nažalost, svjedočimo sve raširenijoj pojavi nasilja nad ženama o čemu je govorila Fatima Bećirović iz pozicije Vive Žene, organizacije koja pruža direktnu pomoć i podršku žrtvama nasilja.
„Žrtve generalno ne znaju svoja prava i nisu dovoljno upoznate sa načinima kako da se zaštite, a da se počinitelj nasilja kazni. Vive Žene već dugi niz godina pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja kroz socijalno i pravno savjetovanje, psihoterapijski tretman kao i pomoć i podršku u Sigurnoj kući i putem SOS telefona”, naglasila je Bećirović dodavši da se u BiH problem nasilja tretira kroz tri zakona i to: Krivični zakon, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i Porodični zakon.

Ovaj skup još jedan je dokaz da se pozitivne stvari u gradu mogu realizovati na volonterskoj osnovi od čega zajednica ubire benefite na više načina, a dobre vibracije postanu misija i drugima koji žele iskazati šta umiju i mogu.

(tuzlarije.net)