Formirana povjereništva AŽ MO SDA Ljubače i AŽ MO SDA Pasci

IMG-719ec4e556fc92a8f0a41d4988856bee-V

Formirana povjereništva AŽ MO SDA Ljubače i AŽ MO SDA Pasci

Rukovodstvo Povjereništva Asocijacije žena Gradskog odbora SDA Tuzla je u četvrtak 19. aprila 2018. godine posjetilo mjesne ogranke Pasci i Ljubače gdje su održane konstituirajuće sjednice povjereništava Asocijacije žena ovih mjesnih ogranaka.

Odziv članica pokazao je da su zainteresovane za rad kroz Asocijaciju kojoj daju punu podršku.

U povjereništvo AŽ MO SDA Ljubače imenovane su : Zehra Jašić – predsjednica te članice :  Alma Fejzić, Indira Bećarević, Emina Husić, Sedina Mutapčić.

 

U povjereništvo AŽ MO SDA Pasci imenovane su : Sifa Hasančević – predsjednica i članice : Fehrizada Hodžić, Mevlija Bosankić, Izeta Salkičić, Zineta Bajramović, Šaha Suljkanović, Indira Humić, Mevlida Salkičić, Zineta Čohadarević.

Na ovim sastancima članicama novoformiranih povjereništava prezentiran je Program rada Povjereništva Asocijacije žena GO SDA Tuzla za 2018. godinu.

 

IMG-2df87a9ede3b795b6ed57e3ee2694127-V

IMG-8ff3b7ed73eba6e1e47061040103536d-V

IMG-11f277aed04d7b66f9ab772ba6a25938-V


IMG-a8558578d6f1307a437468c1f57ca160-V