Kandidati GO SDA Tuzla za Gradsko vijeće Tuzla

kandidati-u-tekst-v1

Kandidati GO SDA Tuzla za Gradsko vijeće Tuzla

1  Sabahudin Imamović diplomirani pravnik.  Rođen je 1968. godine u Tuzli. Predsjednik je Gradskog odbora SDA Tuzla i predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla. U periodu od 1998. do 2002. godine je bio zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK. Od 2002. do 2007. godine radio je u JP SKPC «Mejdan» d.o.o. Tuzla na poslovima rukovodioca pravne službe. Trenutno obavlja dužnost direktora pogrebnog preduzeća „REVDA” d.o.o. Tuzla. U mandatnom periodu 2004.-2009. godina je bio predsjednik MO SDA Šićki Brod. U svom dosadašnjem radu je dao veliki doprinos razvoju lokalne zajednice.
 2 Hidajeta Jarčević, diplomirana pravnica. Rođena je 1970. godine u Srebreniku. Predsjednica Asocijacije žena Gradskog odbora SDA Tuzla. Članica je Glavnog odbora Asocijacije žena SDA BiH, potpredsjednica Asocijacije žena Kantonalnog odbora SDA TK. Članica je Izvršnog odbora SDA Tuzla, te članica Pravnog savjeta SDA Tuzla. Zaposlena je u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona kao šef Poslovnice u Srebreniku. Potpredsjednica je Bošnjačke zajednice kulture Preporod Tuzla. Pohađa postdiplomski studij na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
 3 Kenan Osmančević, magistar farmacije. Rođen je 1989. godine u Tuzli. Potpredsjednik je Asocijacije mladih Gradskog odbora SDA Tuzla. Zaposlen je u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.
 4 Prim. dr. Adisa Fakić specijalista otorinolaringolog. Rođena je 1963. godine u Tuzli. Šef je ORL Poliklinike u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Tuzla. Obavlja funkciju predsjednice Sindikata radnika u zdravstvu Tuzlanskog kantona od 2007.godine. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bila je član 21. Srebreničke brigade III bataljon od 1992.  do 1994. godine, ratište Liporašće i Huskići. Dobitnica je plakete kao zaposlenik godine Doma zdravlja Tuzla te Tuzlanske plakete sa zlatnim grbom.
 5 Beriz Sakić, bachelor ekonomije i bachelor – inžinjer saobraćaja. Rođen je 1971. godine u Liplju. Član je Izvršnog odbora SDA Tuzla i vijećnik u Gradskom vijeću Grada Tuzle. Kao pripadnik Armije RBiH, učestvovao je u odbrani BiH od agresije u periodu od 1992. godine do završetka rata. Bio je predsjednik Mjesnog ogranka SDA Simin Han. Zaposlen je kao instruktor vožnje u vlastitoj firmi.
 6 Edin Haračić, diplomirani socijalni radnik. Rođen je 1971. godine u Tuzli. Dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan. Član je Izvršnog odbora SDA Tuzla i potpredsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću.  Član je Kantonalnog odbora SDA TK. Završio je Ratnu oficirsku školu, IV generacija, smjer borbeno komandovanje. Dobitnik je Zlatne plakete Grada Tuzle.
 7 Mirza Tupajić, magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije. Rođen je 1980. godine u Tuzli. Sin poginulog borca/šehida. Član je Izvršnog odbora SDA Tuzla i vijećnik u Gradskom vijeću Grada Tuzle. Bio je predsjednik Mjesnog ogranka SDA Batva. Zaposlen je na Univerzitetu u Tuzli. Dobitnik plakete Saveza RVI TK za doprinos u pružanju pomoći djeci iz boračke populacije za upis na fakultet.
 8 Edina Ikinić, magistar psihologije. Rođena je 1980. godine u Tuzli. Zaposlena je kao dipl.pedagog – psiholog u OŠ“Centar“. Također radi kao viši asistent na Filozofskom fakultetu Tuzla, odsjek pedagogija – psihologija na nastavnim predmetima Socijalna psihologija i Psihologija ličnosti.
 9 Indira Durmić, magistar, profesorica B/H/S jezika i književnosti. Rođena je 1971. godine u Tuzli. Od 1994. godine radi u nastavnom procesu u osnovnim i srednjim školama. Zaposlena je u Javnoj ustanovi Mješovita srednja saobraćajna škola u Tuzli. Bavi se književnim radom i članica je BZK „Preporod“ Tuzla.
 10 Nevres Hurić, magistar tehničkih nauka iz područja ekološko inženjerstvo i zaštita životne okoline. Rođen je 1974. godine u Tuzli. Član je Izvršnog odbora SDA Tuzla. Zaposlen je na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu. Radi i kao asistent na Medicinskom fakultetu Tuzla, na predmetu Klinička biohemija. Saradnik je Međunarodne Agencije za atomsku energiju.
 11 Ljiljana Festić, diplomirani psiholog – pedagog. Rođena je 1981. godine u Tuzli. Trenutno radi u OŠ Mramor.
 12 Doc dr. med. sc.  Mirha Agić. Rođena je 1971. godine u Tuzli. Radi u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla kao ljekar specijalista opšte hirurgije, subspecijalista abdominalne hirurgije, gdje obavlja dužnost  šefa odjela. Član je hirurškog tima za eksplantaciju i transplantaciju organa. 
 13 Vehid Serhatlić, bachelor ekonomije. Rođen je 1958. godine u Pascima. Član je Kadrovske komisije Gradskog odbora SDA Tuzla kao i Savjeta za nauku i obrazovanje GO SDA Tuzla. Zaposlen je u Javnom preduzeću  BH Pošta d.o.o Sarajevo, Centar pošta Tuzla na poslovima pomoćnika upravnika.
 14 Magistar medicinskih nauka, Zumra Begić, specijalista ginekologije i akušerstva. Rođena je 1970. godine u Tuzli. Radi u Domu zdravlja Kalesija kao šef Ginekološke službe. Član je Izvršnog odbora Udruženja ginekologa i perinatologa TK.
 15 Mirsad Avdibašić, turistički tehničar. Rođen je 1965. godine u Tuzli. Obavlja dužnost predsjednika Mjesnog ogranka SDA Slavinovići. Zaposlen je u Hotelu Tehnograd kao šef restorana.
 16 Senad Sejdić, rudarski tehničar. Rođen je 1972. godine u Tuzli. Predsjednik je Mjesnog ogranka SDA Mramor. Zaposlen je u Rudniku Mramor kao poslovođa jame. Bio je pripadnik Oružanih snaga BiH od 1992. godine do kraja rata.
 17 Miralem Softić, diplomirani ekonomista. Rođen je 1977. godine u Tuzli. Obavlja dužnost predsjednika Mjesnog ogranka SDA Novi Grad II. Radi u Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kao rukovodilac Sektora za posredovanje u zapošljavanju i socijalnu sigurnost nezaposlenih.
 18 Senada Čičkušić Šahović, profesor historije i geografije. Rođena je 1968. godine u Brčkom. U ratnom periodu radila u novinskoj agenciji Zmaj od Bosne. U dva mandata bila direktorica Građevinsko-geodetske škole u Tuzli gdje i danas radi kao profesor historije i geografije. Bila je predsjednica Asocijacije žena MO SDA Batva i član Izvršnog odbora SDA Tuzla.
 19 Suad Jahić, tehničar drumskog saobraćaja. Rođen je 1977. godine u Tuzli. Uposlenik je firme „ Pivara“ Tuzla. Verifikovani je trener kung-fua.
 20 Asim Hadžiselimović, mašinski tehničar, privatni poduzetnik. Rođen je 1973. godine u Tuzli. Na funkciji je predsjednika Mjesnog ogranka SDA Centar. Ratni vojni invalid. Bio je pripadnik Armije RBIH od 1992. – 1995. godine. Ranjen je dva puta, 1993 godine na majevičkom ratištu te 25.maja 1995. godine na Kapiji u Tuzli.
 21 Irena Soldat, profesorica bosanskoga jezika i književnosti, ali i studentica pedagogije na postdiplomskom studiju. Rođena je 1990. godine u Tuzli.  Zaljubljenik je dramskih umjetnosti i akter u mnogobrojnim predstavama. Trenutno je član alternativnog Draft teatra.
 22 Maida Aljić, diplomirana medicinska sestra, specijalista gerontologije i brige o starim osobama.  Rođena je 1970. godine u Srebrenici. Od 1992. godine i sav ratni period je bila zaposlena na Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla gdje i sada radi kao glavna sestra Poliklinike.
 23 Ćazim Mušanović, profesor tjelesnog odgoja. Rođen je 1962. godine u Tuzli. Završio je i Policijsku akademiju te stekao zvanje službenika policije. Radio je u MUP-u TK gdje je službu okončao sa činim samostalnog inspektora u funkciji komandira Policijske stanice Istok. Bio je član Patriotske lige od 1991.-1995. godine. Imao je aktivno učešće u odbrani BiH, oformio je Samostalni odred Gornja Tuzla čiji je bio komandant. Nosilac je Srebrne policijske značke. Pohađa postdiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 24 Benjamin Huremović, magistar ekonomije. Rođen je 1977. godine u Tuzli. Predsjednik je MO  SDA Mosnik i član je Kantonalnog odbora SDA TK. Zaposlen u JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo-Poslovno područje Tuzla kao šef Službe za ekonomsko – finansijske poslove.
 25 Doc.dr. medicinskih nauka Senada Selmanović, specijalista porodične medicine. Rođena je 1961. godine u Gradačcu. Radi u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja „ Mustafa Šehović“ Tuzla. Viši je asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predsjednica je Udruženja ljekara porodične medicine- podružnica TK.
 26 Asmir Konjić, doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Rođen je 1972. godine u Tuzli. Zaposlen je u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla. Polaznik postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu
 27

Šefik Husić, diplomirani medicinski tehničar.  Rođen je 1980. godine u Tuzli. Uposlenik JZU UKC Tuzla od 2001. godine. Radi kao asistent na Medicinskom fakultetu, Odsjek zdravstveni studij u Tuzli od 2010.godine. Trenutno u proceduri postdiplomskog obrazovanja pri Medicinskom fakultetu u Tuzli.

 28 Jasmina Bajramović, student Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, odsjek Građevinarstvo. Rođena je 1995. godine u Tuzli. Volonterka Crvenog križa/krsta grada Tuzle.
 29 Aldin Dedić, prosvjetni radnik. Rođen je 1981. godine u Sarajevu. Član je Upravnog odbora Ving Tchun Kung Fu kluba Panter i trener zadužen za rad sa mlađim kategorijama. Također je angažovan i u Crvenom krstu/križu kao instruktor prve pomoći. Potiče iz profesorske porodice i cijeli svoj život je posvetio mladima, odnosno radu na pravilnom razvoju psiho-fizičkih sposobnosti kod djece i omladine.
 30 Emir Džambegović, doktor nauka iz oblasti žurnalistike i profesor islamske vjeronauke. Rođen je 1975. godine u Tuzli. Radi kao nastavnik islamske vjeronauke u Osnovnoj školi Dubrave i predaje kao docent na Internacionalnom univerzitetu u Travniku i IPI akademiji u Tuzli. Autor je više knjiga i naučnih radova.
 31 Sanja Mujkanović, doktor medicine. Rođena je 1989. godine u Tuzli.  Zaposlena je u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, na Klinici za plućne bolesti.
 32 Alma Fejzić, diplomirani pravnik. Rođena je 1984. godine u Zvorniku. Zaposlena je u Grave osiguranju na poslovima zastupnika u prodaji osiguranja.
 33 Adi Kurbegović, diplomirani ekonomista. Rođen je 1986. godine u Tuzli. Član je Izvršnog odbora Asocijacije mladih SDA Tuzla. Dugi niz godina bio je košarkaš KK “Sloboda” te je bio juniorski prvak BiH. Trenutno se bavi kickboxom.
 34 Mirza Duraković, diplomirani profesor sporta. Rođen je 1985. godine u Travniku. Član je Sportskog saveza Grada Tuzle kao i član Sudijskog saveza Tuzla.
 35 Mirsad Malkočević, po zanimanju trgovac. Rođen je 1957. godine u Lipnici. Predsjednik Mjesnog ogranka SDA Lipnica u više mandata.