Asocijacija mladih SDA Tuzla kontinuirano ulaže u obrazovanje

13177950 781849598581211 4104189783743677948 n

Asocijacija mladih SDA Tuzla kontinuirano ulaže u obrazovanje

Dijeljenje

Predsjednik Asocijacije mladih SDA Gornja Tuzla i član Izvršnog odbora Asocijacije mladih SDA Džanan Kušljugić je na prijedlog IO AM SDA Tuzla u periodu od 29.04. do 09.05.2016. godine učestvovao na desetodnevnom seminaru u Evropskoj akademiji u Otzenhausenu pod nazivom ‘Encounter Europe’.
Na seminaru su obrađena aktuelna politička pitanja u Evropi i Evropskoj Uniji kao što su pitanje izbjeglica i odnos Evropske Unije prema njima, eventualni ulazak zemalja zapadnog Balkana u EU i rješenje problema na Balkanu, kako mobilizirati mlade osobe da se uključe u rad nevladinih organizacija i da učestvuju u donošenju bitnih odluka u Evropi i svojim zemljama.
U toku seminara upriličena je posjeta Evropskom parlamentu u Strasbourgu, kao i posjeta Saarbrückenu. Upriličena je posjeta Schengenu i glavnom gradu Luxembourga. U Saarbrückenu je organizovana i diskusija otvorenog tipa sa gospođom Doris Pack, dugogodišnjom članicom Evropskog parlamenta (1989.-2014.), koja je otvoreno govorila o problemima u zemljama zapadnog Balkana kao i (ne)mogućnosti ulaska istih u EU. Naš član je bio u mogućnosti da sagleda trenutnu situaciju u Evropi i na Balkanu iz različitih perspektiva, te je stekao nova znanja o političkoj situaciji u Evropi.


13221002 781849635247874 6466163051000008741 n