Asocijacija žena SDA: Osigurati veće prisustvo žena u organima stranke

IMG-0cc1bc09b06db723d54b15795a2e73c0-V

Asocijacija žena SDA: Osigurati veće prisustvo žena u organima stranke

Članice Asocijacije žena Stranke demokratske akcije (SDA) okupile su se na danas na tribini u Sarajevu kako bi razgovarale šta je sve urađeno u proteklih 11 godina od kada je ovo tijelo osnovno, ali i planovima za budućnost što uključuje postizanje veće prisutnosti žena na mjestima odlučivanja.

Kako je na tribini istaknuto, Kongres SDA planiran je za 14. septembra, a ova Asocijacija, najavljeno je, dat će svoje mišljenje o tome šta bi trebalo stajati u kongresnim dokumentima i na koji način će žene biti vidljivije.

Predsjednica Asocijacije SDA Senija Bubić napomenula je da je urađena Strategija sa OSCE-om o tome kako postići ove ciljeve jer smatraju da je potrebno jače prisustvo žena u politici kako bi ona imale značajnije mjesto i u društvu općenito.

– Očekujemo da se u svim stranačkim programskim dokumentima uključujući i Statut stranke fokus stavi na rodnu ravnopravnost, poziciju žena te ćemo pokušati u Statutu predvidjeti određenu kvotu obaveznosti prisustva žena u svim stranačkim organima – pojasnila je.

U obraćanju okupljenima podsjetila je da Ustav Bosne i Hercegovine garantira jednaka prava, a upravo na taj najviši dokument jedne države naslanjaju se ostali ustavi nižih nivoa vlasti, kao i zakonska rješenja, ali praksa pokazuje da u stvarnom životu to nije tako.

Ocijenila je da je evidentna diskriminacija po spolu, a iako BiH nije jedina država u kojoj se to događa, to nije opravdanje da SDA ne učini dodatne napore i unutar stranke podstiče i definira bolji položaj žena.

Na skupu su se obratili i predsjednik i potpredsjednik partije Bakir Izetbegović i Denis Zvizdić koji su naglasili važnost žena unutar političkih partija te na drugim pozicijama.

Lider SDA i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH istaknuo je da u BiH još uvijek vlada patrijarhalno društvo zbog čega se muškarci više bave poslovima izvan kuće zbog čega je i više muškaraca u politici, međutim žene postaju sve prisutnije.

Podvukao je da će posebno u narednih desetak godina biti potrebna snaga žena imajući u vidu da se nad BiH, kazao je, navlače ponovo tamni oblaci.

Najavio je i da bi novi Statut koji se namjerava donijeti, a taj dokument usvaja se jednom u 15 godina, trebao odrediti kvote o zastupljenosti žena, mladih i posebno pripadnika drugih naroda.

Potpredsjednik SDA i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić napomenuo je da žene nerijetko mnogo odgovornije i efikasnije rade posao od muškaraca zbog čega se i ne slaže s tvrdnjom da žene trebaju dvostruko više raditi da bi se njihov rad vrednovao kao rad muškaraca.

Kao i Izetbegović založio se za povećano prisustvo žena u svim organima te na svim funkcijama stranke, zahvalivši ženama na njihovoj ulozi u porodici kao baznoj jedinki društva, ali i na njihovoj ulozi u društvu uopće te doprinosu na jačanju osnovnih principa stranke.

Okupljeni su danas čestitali novoimenovanoj premijerki Bosanskopodrinjskog kantona iz SDA Aidi Obući na preuzimanju ove funkcije.


IMG-a1e3a43a78fb817de2cdaf230c09c86e-V

IMG-e8ba8917ca3180ae707311e101feb013-V

IMG-cbf6bd946b1af171848aafdb50ffe281-V