Zildžić: Imamo situaciju da građanin u Kantonu Sarajevo vrijedi duplo više, nego u Tuzlanskom kantonu

Zildžić: Imamo situaciju da građanin u Kantonu Sarajevo vrijedi duplo više, nego u Tuzlanskom kantonu

U programu Federalne televizije emisiji Odgovorite ljudima gostovao je predsjednik GO SDA Tuzla i zastupnik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Salko Zildžić. Tema je bila izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koji bi svojom primjenom trebao ublažiti nanesene nepravde ostatku Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na Kanton Sarajevo.

Argumentirano i o ekonomskim parametrima zastupnik Zildžić je javnosti i gostima u studiju pojasnio zbog čega je potrebno ići u izmjene i dopune navedenog Zakona, te prema finansijskoj studiji kazao da se radi o milionskim oštećenjima drugih devet kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine.

  • Ponder za Kanton Sarajevo odudara od principa, nije socijalne prirode , već je nastao na principu jednog komada papira iz tog vremena u kojem su oni zagovarali da od Zakona o porezu na promet Kanton Sarajevo prihoduje 30% javnih prihoda su izračunali da u sadašnjem konceptu novac dijeli po osnovu stanovništva, broja učenika u osnovnim i srednjim školama i površine teritorije, ponder 2 osigurava približno isti iznos sredstava koji su imali i prethodnih godina, međutim ono što je problem iz perspektive ostalih kantona, a to je da kad uporedite broj stanovnika u Tuzlanskom kantonu koji je veći od KAntona Sarajevo po površini dva puta, po broju stanovnika imamo situaciju da kada se po glavi stanovnika računa pripadajući porezi u kontekstu stanovnika, dobijemo da građanin u Kantonu Sarajevo vrijedi duplo više, nego u Tuzlanskom kantonu – izjavio je Zildžić.

On je dodatno naglasio da kompanije sa područja Kantona Sarajevo posluju na teritoriju cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Osim statističkih podataka koje su prikazali sagovornici u emisiji Odgovorite ljudima, nije bilo druge argumentacije zbog čega bi najrazvijenijem dijelu Federacije Bosne i Hercegovine ostao ponder 2.