Zasjedao Općinski odbor SDA Tuzla

p1011082

Zasjedao Općinski odbor SDA Tuzla

 

Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla održao je u subotu 1. decembra 2012.godine redovnu sjednicu, u proširenom sazivu. Na dnevnom redu bila je Informacija o implementaciji izbornih rezultata lokalnih izbora 2012. godine ( izvjestilac Sabahudin Imamović predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla ), razmatranje dopisa Predsjedništva SDA BiH, razmatranje i usvajanje Odluke o zaduženim radnim grupama za koordinaciju sa mjesnim odborima i usvajanje plana održavanja sastanaka u istim, te tekuća pitanja.


U okviru prve tačke, Općinski odbor je informisan o međustranačkim pregovorima u cilju implementacije rezultata Općinskih izbora 2012. SDA je kao druga stranka po rezultatu u Vijeću, a nakon što to SDP nije uradio, osjećala obavezu da pokrene pregovore i pokazala je političku zrelost u dijalogu sa drugim i drugačijim političkim subjektima. Istaknuto je i da je Klub vijećnika pokazao jedinstvo u donošenju odluka i zastupanju stavova Izvršnog odbora SDA Tuzla tokom tih sastanaka.

p1011078
O drugoj tački dnevnog reda Općinski odbor je informisao član Izvršnog odbora SDA TK Bajazit Jašarević.

p1011077
Glavna tema 26. redovne sjednice Općinskog odbora SDA Tuzla bila je razmatranje i usvajanje Odluke o zaduženim radnim grupama za koordinaciju sa mjesnim odborima i usvajanje plana održavanja sastanaka u istim. Uvodničar je bio predsjednik dr.sc. Salko Bukvarević koji je govorio o temama koje će biti zastupljene na navedenim sastancima (Aktivnosti OO SDA TUZLA na realizaciji zaključaka Glavnog Odbora po pitanju Popisa stanovništva u BiH ; Analiza rezultata lokalnih izbora ) i o važnosti njihovog održavanja. Općinski odbor usvojio je jednoglasno ovu Odluku.

p1011081
Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla