Zasjedao OO SDA Tuzla

18oosdatuzla 001

Zasjedao OO SDA Tuzla

18oosdatuzla 024
” Ekonomska i privredna situacija u Tuzlanskom kantonu ” bila je najvažnija tačka dnevnog reda 18. redovne sjednice Opštinskog odbora SDA Tuzla. Uvodničari koji su govorili o ovoj temi su predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla gospodin Nedret Kikanović i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona gospodin Bajazit Jašarević.
 
18oosdatuzla 028U svom izlaganju,  predsjednik Kikanović je iznio zvanične podatke statistike fokusirajući se na industrijsku proizvodnju Tuzlanskog kantona, vanjskotrgovinsku razmjenu, zaposlenost odnosno nezaposlenost, upoređujući stanje od 2008. godine pa na ovamo.
Istaknuto je da industrijska proizvodnja na ovom području bilježi porast od 11,4 % u odnosu na prethodne godine. Prije svega, porast je evidentan u proizvodnji tekstila dok je, s druge strane, smanjena proizvodnja repromaterijala od drveta. Kikanović je naglasio da je u posljednjem kvartalu 2008.godine došlo do drastičnog pada industrijske proizvodnje.
Kada je riječ o vanjskotrgovinskoj razmjeni,  primjetan je pad proizvodnje koksa od nepunih 2% što u potpuno sagledanoj slici predstavlja značajan iznos.
Što se tiče izvoza iz Tuzlanskog kantona u prvih devet mjeseci 2011. godine, on iznosi 863.000.763 KM i u odnosu na raniji period veći je za 15 % . Najviše je izvezeno živih životinja, sirove kože i krzna te prirodnih đubriva i minerala. Najveći pad izvoza iz TK je zabilježen u žitaricama, toaletnim proizvodima i izvozu metalnih ruda i otpadnih metala.  Zemlje u koje se najviše izvozi su Srbija, Slovenija i Austrija. Posebno interesantan podatak je da je npr. Srbija u prvih devet mjeseci ove godine iz BiH uvezla 600.000.000 KM-a, od čega je čak jedna trećina iz Tuzlanskog kantona, 200.000.000 KM-a, a odnosi se na uvoz uglavnom uglja i koksa.
S druge strane, postoji i porast uvoza u Tuzlanski kanton sa 17,7 % u odnosu na isti period prošle godine. Uvezeno je 1.073.416.000 KM-a, a vodeći proizvodi su papir, te čaj i metalne rude. Smanjenje uvoza je zabilježeno kod duhana i duhanskih proizvoda, hrane za životinje i telekomunikacijskih uređaja. U Tuzlanski kanton najviše je uvezeno robe iz SAD-a, Njemačke i Italije. Ono što je dobro , kazao je Kikanović, je pokrivenost uvoza izvozom od 80,4%.
Jedan od najvažnijih podataka koje je iznio predsjednik Kantonalne privredne komore Nedret Kikanović je da je u osmom mjesecu 2011. godine u Tuzlanskom kantonu bilo zaposleno ukupno 83 000 osoba. To je u prosjeku za 0,4 % više u odnosu na 2010. godinu, ali je takođe i za 0,3 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Od ukupnog broja zaposlenih, oko 62 hiljade ljudi radi u privatnom sektoru. Najviše osoba zapošljavaju prerađivačka industrija i trgovina. Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu je iznosila 739,10 KM-a za osmi mjesec. Najveće prosječne neto plate su u sektoru proizvodnje, opskrbe električnom energijom i vodom, dok su najniže prosječne neto plate u sektoru trgovine.

18oosdatuzla 030Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, gospodin Bajazit Jašarević, prezentirao je mjere za podršku industriji Tuzlanskog kantona. Ove mjere koje su sačinili Savjeti za privredu SDA na opštinskom i kantonalnom nivou su dostavljene i resornom ministru u Vladi Tuzlanskog kantona,  u želji da se ove godine donese Zakom o podršci privredi TK.
Te mjere su: – održavanje postojeće proizvodnje u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, – poticaj održivosti hemijske industrije na liniji slane vode, – spajanje radnog staža zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, u skladu sa zakonom, za period za koji nije uplaćen doprinos za PIO, do dana privatizacije privrednog društva, u slučajevima u kojima ugovorom o privatizaciji to nije preuzeta obaveza novog vlasnika, – poticaji za dovršetak stečajnog postupka u kojem se pokreće privredna aktivnost u slučajevima kada je izvjesno okončanje stečajnog postupka, – finansiranje troškova prekvalifikacije i obuke nezaposlenih lica koja će poslije prekvalifikacije, odnosno obuke, dobiti zaposlenje kod poznatog poslodavca, – regresiranje kamata za kredite za nabavku opreme za unapređenje proizvodnje, – poticaj projektima za povećanje ekonomske efikasnosti ,  – poticaj izvozu iz BiH, – poticaj projektima za pokretanje proizvodnje kojom se supstituiše uvoz u BiH.
Predsjednik Skupštine gospodin Jašarević je istakao i koji su to projekti iz nadležnosti Federacije BiH :  – izgradnja bloka 7 u Termoelektrani Tuzla, projekat revitalizacije Rudnika uglja TK, rekonstrukcija puta Sarajevo-Tuzla, izgradnja autoputa Tuzla-Orašje, zaštita jezera Modrac kao resursa pitke vode. Napomenuto je da su uslovi za realizaciju navedenog uravnoteženje budžeta Tuzlanskog kantona, promjena strukture budžeta u korist poticaja razvoju i zapošljavanju te ozbiljno kreditno zaduženje.

Obzirom na važnost ove teme, nakon izlaganja uvodničara učešće u raspravi je uzeo veliki broj prisutnih stručnjaka iz oblasti koje su obuhvaćene izlaganjem, kao i veliki broj predsjednika mjesnih ogranaka i članova OO SDA Tuzla. Kroz višesatnu diskusiju oslikana je privredno ekonomska situacija u Tuzlanskom kantonu i sačinjeni su određeni zaključci na osnovu kojih će se Izvršni odbor opredijeliti dalje prema ovom materijalu.

Drugu tačku dnevnog reda ” Informacija o aktivnostima radnih grupa po mjesnim odborima OO SDA Tuzla” detaljno su prezentirali vijećnici koji su i glavni koordinatori u radnim grupama.

Treća tačka dnevnog reda bila je Informacija o izabranim i imenovanim kadrovima OO SDA Tuzla.

18oosdatuzla 007
Kao što je to bilo i na prošlom zasjedanju Opštinskog odbora SDA Tuzla, na samom početku sjednice novim članovima SDA Tuzla  uručene su članske karte uz dobrodošlicu i napomenu da je Stranka demokratske akcije narodna stranka političkog centra, otvorena za sve građane Bosne i Hercegovine.

18oosdatuzla 085

Predsjednik OO SDA Tuzla dr. Salko Bukvarević, pozvao je članstvo da se aktivira u jačanju Stranke demokratske akcije. Na kraju sjednice, predsjednik je u ime Opštinskog odbora SDA Tuzla uputio čestitke za Dan rudara, a svim građanima Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine čestitke za sve predstojeće blagdane uz želju da ih provedu u zdravlju, sreći i veselju.

(fotografije sa sjednice se nalaze u fotogaleriji )

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla