Zasjedao Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta FBiH: Razmatrano održavanje sjednice

Zasjedao Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta FBiH: Razmatrano održavanje sjednice

Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zasjedao je danas u Sarajevu, potvrdio je za Fenu predsjedavajući Doma Mirsad Zaimović.

Uz konsultacije s članovima Kolegija, on je odlučio da od Kriznog štaba Kantona Sarajevo zatraži korekciju mjere o zabrani okupljanja više od 20 ljudi, vezano za Federalni i državni parlament, da bi se ti parlamenti mogli sastati ponaosob i donijeti odgovarajuće odluke vezane za buduće funkcionisanje u novonastalim okolnostima epidemije koronavirusa.

Predstavnički dom na čijem je čelu Zaimović bi u tom slučaju izmijenio Poslovnik na način da se sjednice tog nivoa mogu ubuduće održavati elektronskim putem, a izjasnio bi se i o setu mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica aktuelnog stanja.

Poslovnik treba prilagoditi novonastalim uvjetima budući da trenutno poznaje kategoriju ‘vanredno stanje’ samo za slučaj rata, ne i za pandemiju.

Prema Zaimovićevoj izjavi, on je nakon današnjeg zasjedanja Kolegija odlučio i da se obrati Federalnom kriznom štabu radi procjene da li je Dom mladih u Centru Skenderija u Sarajevu odgovarajući prostor u kojem bi mogla biti održana sjednica Predstavničkog doma, uz poštivanje pravila.

Zaimović očekuje brzi odgovor kriznih štabova, rekao je, kako bi sjednica Predstavničkog doma, koju je bio najavio za danas pa otkazao, ipak bila održana.

Jučer je obrazložio da je sjednica tada otkazana zbog mjere kriznog štaba o zabrani okupljanja više od 20 ljudi na jednom mjestu. Osim toga, najmanje pet članova Federalnog parlamenta, ljekara po vokaciji, sugeriralo je da bi održavanje takvog skupa bilo rizično, dodao je.

Predstavnički dom je tijelo dvodomnog Federalnog parlamenta, koje ima ukupno 98 članova.