Zasjedalo OV Tuzla

28

Zasjedalo OV Tuzla

Vijećnici Opštinskog vijeća Tuzla su većinom glasova usvojili Budžet opštine Tuzla za ovu godinu u iznosu od 42 644 000 KM-a, što je za 6,16 % više u odnosu na prošlogodišnji Budžet. Ukupno planirani prihodi iznose 41.197.940 KM, dok su rashodi planirani u visini od 41.964.893,62 KM. U Prijedlogu Budžeta najviše sredstava izdvojeno je za oblast komunalne infrastrukture i društvenih djelatnosti, odnosno 50,18 posto ukupnih rashoda. Prihvaćen je samo jedan amandman kojeg je podnio opštinski načelnik Jasmin Imamović, a koji se odnosi na odobravanje dodatnih 10 000 KM-a Fondaciji  Istina Pravda Pomirenje Tuzla na ime troškova advokata odbrane Ilije Jurišića i ostalih procesuiranih građana.

Predloženi Budžet opštine Tuzla ocijenjen je kao realan, ostvariv i razvojni, a kako je istaknuto, veći priliv novca se očekuje od kantona i Federacije BiH.

Većina vijećnika je u svojim izlaganjima naglasila da je potrebno praviti dodatne uštede, a pozitivno je ocijenjeno to što neće biti umanjena izdvajanja za socijalno ugrožene građane. Ovakav prijedlog Budžeta podržao je i Klub vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla. 

Mislimo da je ovakav Budžet opštine Tuzla za 2011. godinu, u odnosu na opštu situaciju u društvu i ekonomsku krizu, realan, uravnotežen i nudi jednu stabilnost. Ako se u toku godine pokaže povećanje prihoda od viših nivoa vlasti, doći će do rebalansa u smislu suficita te će takav Budžet biti još kvalitetniji i bolji. Klub vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla smatra da je veoma važno da Opština Tuzla izvuče maksimum iz svojih zadaća, odnosno da napravi poslovne zone koje bi privukle privrednike i gdje bi se zaposlili ljudi. Važno je i da se radi na projektima sa strancima, odnosno predpristupnim fondovima prema Evropskoj uniji kako bi se stvorio bolji ambijent za zapošljavanje. U tom smislu je potrebno da opštinska administracija bude ekspeditivna i na nivou zadaće koja se od nje traži. Što se tiče kantona i Federacije, Klub vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla smatra da Tuzlanski kanton mora pomoći svoj glavni grad Tuzlu i da treba učestvovati u određenim infrastrukturnim projektima od kantonalnog značaja kao što su Narodno pozorište Tuzla, ceste, neki školski objekti poput sala za tjelesni odgoj itd. Kada je riječ o Federaciji BiH, ona mora napraviti takve zakone da bi se svim opštinama unutar Federacije ravnomjerno vraćao PDV. Mi smo kao Klub podržali ovakav Budžet opštine Tuzla zbog građana Tuzle i daljeg razvoja infrastrukturnih objekata – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla dr. Mirsad Malohodžić.

Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi asanacionog – regulacionog plana odlagališta šljake i pepela “Plane Divkovići I i Divkovići II” Termoelektrane Tuzla sa tehničkom i biološkom rekultivacijom. Planirano je da se na tom području izgradi saobraćajna, komunalna i energetska infrastruktura, gdje se posebna pažnja posvećuje zaštiti životne sredine.

Vijećnici su prihvatili i Informaciju o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2010. godini.  Opštinsko vijeće Tuzla pokrenulo je inicijativu za izmjene Zakona o inspekcijskom nadzoru, kako bi se omogućilo organizovanje komunalne policije.

Razmatrana je i usvojena Analiza postojećih lokacija benzinskih pumpnih – plinskih stanica na području opštine Tuzla, te je zaključeno da ne postoji potreba za izgradnjom novih stanica.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla