Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla

31vijece1

Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla

U Tuzli je danas održana 34. redovna sjednica Opštinskog vijeća. Nakon ljetne pauze pred vijećnicima se našao obiman dnevni red od dvadeset  tačaka. Jedna od najvažnijih tačaka za Klub vijećnika SDA Tuzla bila je Odluka o uspostavljanju trezora u Opštini Tuzla, odnosno prelazak na trezorsko poslovanje, što su vijećnici jednoglasno usvojili. Na ovaj način se uvodi precizno stanje i o uplatama i isplatama sa jedinstvenog opštinskog računa.

Druga veoma važna tačka bila je razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih investicija Opštine Tuzla za period 2011.-2015. godina, odnosno razmatranje i usvajanje Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija. Rasprava o ovoj tački je bila dugotrajna i iscrpna.

„ Dobili smo jedan opsežan materijal od oko 900 zahtjeva za naredni petogodišnji plan po komunalnim stavkama od puteva, rasvjete, vodovoda, kanalizacije, sportskih objekata itd.  Naš Klub je bio suzdržan u vezi ovoga i to iz jednog osnovnog principijelnog razloga. Naime, za posljednje tri godine koliko radi ovaj sastav Vijeća, nismo ni jednom imali Izvještaj o radu GAP komisije, a što se tiče 2011. godine on je za razmatranje bio predviđen na martovskoj sjednici. Takođe, Klub vijećnika SDA Tuzla smatra da je nekorektno i neprofesionalno da uzimamo od građana sredstva, a da ne realizujemo te planove. Naš prijedlog je bio da se uzimaju samo ona sredstva koja imaju brzu mogućnost realizacije. Tražili smo da se napravi izvještaj i podnese barem u narednoj godini dok radi ovaj saziv Vijeća. Inače, GAP komisija je veoma važna jer najveći broj pitanja po mjesnim zajednicama se odnosi upravo na komunalne probleme. Mi smo u izlaganju još istakli npr. da kada se u nekoj opštini, konkretno u tuzlanskoj, hiljadu kubika posipnog materijala i tucanika uradi, to dovoljno govori o kvalitetu puteva, mostova itd. – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla dr. Mirsad Malohodžić.

Jedna od takođe važnih tačaka se odnosila na Elektroprivredu i Termoelektranu Tuzla, a u vezi izgradnje i punjenja odlagališta šljake i pepela Jezero II. Radi se o realizaciji otkupa zemlje od ljudi gdje se nalazi šljakište i omogućava se njegovo pretvaranje u jedno kvalitetno zemljište za razne namjene.

31vijece2Klub Vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla bio je suzdržan i prilikom razmatranja i usvajanja Odluke o dodjeli javnih priznanja u povodu obilježavanja značajnih datuma u historiji Tuzle.

„ Smatramo da biografije svih onih koji su predloženi za nagradu trebaju biti pristupačne vijećnicima, a ne samo Komisiji koja je zadužena za raspravu po tom pitanju. Kada se radi o nagradama i priznanjima, mora se biti na oprezu jer smo imali slučajeva da smo davali nagrade Opštine Tuzla nekim emisijama koje su ukinute, nekim ljudima koji su se u proteklom ratu nečasno ponijeli. Ovdje konkretno mislim na novinara Vaskovića i njegovo izvještavanje o Srebrenici. Sve te naše aktivnosti i prijedlozi su u svrhu toga da Opštinsko vijeće još bolje radi, da odluke budu kvalitetnije, da se ne ogriješimo ni od jednog građanina Tuzle, i to sve radimo u interesu grada i građana Tuzle“ – istakao je dr. Malohodžić.

Na dnevnom redu 34. redovne sjednice Opštinskog vijeća Tuzla bilo je i razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara, razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata, razmatranje i usvajanje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 01.01.2011.-30.06.2011., razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Opština Tuzla za 2010.godinu, razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Prvostepene komisije za rješavanje stambenih potreba branilačke populacije za 2010. godinu, razmatranje i usvajanje Informacije o provođenju Programa o postavljanju stanica za monitoring slijeganja GPS metodom, razmatranje Informacije o stanju pristupnih mreža na području opštine Tuzla, razmatranje Informacije o opremanju Službi zaštiite i spašavanja, razmatranje Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja – Izvještaj o radu Biroa za zapošljavanje Tuzla za 2010. godinu, razmatranje Informacije o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama sa prijedlogom mjera,  razmatranje Informacije o snabdijevanju električnom energijom područja opštine Tuzla i drugo.

Klub vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla je podnio i inicijativu o semaforizaciji raskrsnice kod bolnice u Kreki, koja je jednoglasno prihvaćena. Iz Kluba su istakli da je ta raskrsnica veoma opasna jer se na navedenom mjestu dogodilo nekoliko saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, te da bi postavljanje semafora doprinijelo većoj sigurnosti građana, i pješaka i vozača.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla