Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla: Najznačajnija tačka ” Usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Tuzla “

36vijeceslike028

Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla: Najznačajnija tačka ” Usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Tuzla “

Dijeljenje

36vijeceslike036
U Tuzli je danas održana 36. redovna sjednica Opštinskog vijeća. U okviru obimnog dnevnog reda, najznačajnija tačka oko koje se najviše i diskutovalo bila je Razmatranje i usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Tuzla kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o kreditu od pet miliona konvertibilnih maraka na sedam godina, sa grace periodom od šest mjeseci i fiksnom kamatnom stopom od 4 % na godišnjem nivou. Sredstvima će se finasirati Projekat izgradnje nadvožnjaka na sjevernoj saobraćajnici, dionica Paviljon – Džindić džamija u iznosu do 1.000.000 KM, Projekat izgradnje i rekonstrukcije sjeverne saobraćajnice, dionica Muzička škola – Tenis u iznosu do 1.000.000 KM, Projekat rekonstrukcije gradskih parkova (Centralni i Tušanjski) u iznosu do 1.000.000 KM, Projekat izgradnje trećeg jezera na kompleksu Panonskih jezera – građevinski dio do 1.000.000 KM odnosno Projekat izgradnje trećeg jezera na kompleksu Panonskih jezera – elektro – mašinski, hidrogeološki i ostali radovi u iznosu do 1.000.000 KM. Odobrena kreditna sredstva koristila bi se u 2012. godini. Klub vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla je podržao ovu Odluku uz stav da je diskutabilna lista prioriteta, vrijeme uzimanja kredita u izbornoj godini i procenat odnosno visina zaduženja.


36vijeceslike008“Klub vijećnika SDA smatra da je ova tačka veoma važna i da se prvi put u zadnje tri godine radi o zaduženju Opštine Tuzla preko Budžeta. Što se tiče samog kredita, on je uredu, povoljan je i treba ga prihvatiti. Međutim, prioriteti su, prema našem mišljenju, mogli biti drugačije posloženi.

Naš Klub je bio stava da pitanje sjeverne saobraćajnice nije sporno, ona je u katastrofalnom stanju i nije bezbjedna. Smatramo da tu saobraćajnicu treba kvalitetno riješiti, po mogućnosti na dugoročni vremenski period, a ne da se svakih pet, šest godina vrši njena rekonstrukcija. Takođe smo mišljenja da oborinske vode sa Trnovca i Borića trebaju adekvatno da se skupe i odvedu prema rijeci Jali kako ne bi dolazilo do klizišta i nakupljanja vode na nizinskim tačkama. Što se tiče ostalih prijedloga vezanih za parkove i pokrivanje stadiona Ekspres, Klub nema ništa protiv. Predložili smo da se Opština i više zaduži ako postoji mogućnost, jer prema našem mišljenju, najprioritetnije je rješavanje toplifikacije brdskih mjesnih zajednica gdje postoje individualni stambeni objekti koji se griju na ugalj lošeg kvaliteta koji je najjeftiniji jer naši sugrađani nemaju novaca da kupuju kvalitetniji ogrev. Ti dijelovi grada su u vrijeme jeseni i zime jako zagađeni, nema strujanja vjetrova, građani su više izloženi raznim bolestima disajnih organa. Naš prijedlog u vezi sa toplifikacijom odnosio se na to da se prioriteti i program koji je Opština Tuzla napravila za naredne tri godine sažmu dizanjem određenog kredita i da se to sve riješi u 2012.godini. Time bi se postiglo se da u kratkom vremenskom periodu od godinu dana riješi trogodišnji plan toplifikacije individualnih stambenih objekata. Kroz plaćanje grijanja bi se mogao otplaćivati taj kredit. Posebno smo ponovo istakli problem podstanica. Mislimo da one trebaju da budu za više individualnih objekata, a ne jednu kuću, jer u našem gradu postoji sad preduzeće koje pravi podstanice i potrošači se mogu isključivati na podstanici. Te su podstanice visokog kvaliteta i ugrađene su u nekoliko posljednjih izgrađenih reprezentativnih zgrada, kao što je objekat u ulici Drugi oktobar na Slanoj Banji. Na drugom mjestu bi bilo rješavanje pitanja vode i kanalizacije jer u opštini Tuzla postoji sedam mjesnih zajednica koje nisu riješile pitanje vode, a znatno veći broj ima problem sa kanalizacijom. U svrhu toga smo podržali amandmane koji su rješavali komunalnu infrastrukturu, dakle vodu, kanalizaciju, grijanje, zatim tu je i amandman koji bi kvalitetno riješio pitanje putnog pravca prema Kiseljaku i amandman o uspostavljanju odnosno opremanju ambulanti u mjesnim zajednicama gdje one ne postoje. Nažalost, ti amadmani nisu prošli jer ih je samo sedam vijećnika podržalo. Nadamo se da će u budućnosti biti riješeni i ti problemi. Što se tiče izgradnje trećeg jezera na kompleksu Panonike, stav Kluba vijećnika SDA je jasan. Mi to podržavamo i žalimo što Opština Tuzla nije bila u mogućnosti da u ovom vremenskom periodu od četiri godine riješi pitanje bazena u Slavinovićima, odnosno javnog kupališta u zapadnom dijelu Tuzle jer potreba za tim objektima postoji ” – istakao je predsjednik Kluba vijećnika u Opštinskom vijeću Tuzla, dr. Mirsad Malohodžić.

Klub vijećnika SDA je iznio stav da je pitanje kreditnog zaduživanja Opštine Tuzla od velike važnosti i da se tiče svih građana Tuzle te da je veliki propust što se nije prije mjesec ili dva uradila javna rasprava po mjesnim zajednicama o ovim prijedlozima.

“Mi i dalje smatramo da sve rasprave po mjesnim zajednicama trebaju da budu održavane popodne nakon radnog vremena, radi što većeg prisustva građana. Čvrsto ostajemo pri stavu da za kredit od pet miliona maraka nije dovoljna jednosatna ili dvosatna rasprava na Opštinskom vijeću jer se to tiče svih građana Tuzle i kredit će se vraćati iz Budžeta. Bilo bi lakše kada bi stojali iza mišljenja građana, a ne samo trisedetijednog vijećnika” – kazao je dr. Mirsad Malohodžić.

U izglasavanju ove Odluke suzdržana su bila tri vijećnika, dva iz BOSS-a i jedan iz HDZ-a.

Opštinsko vijeće Tuzla razmotrilo je i usvojilo Nacrt Programa rada Opštinskog vijeća Tuzla, Odluku o izmjenama Odluke o organu nadležnom za rješavanje po žalbi, protiv rješenja donesenih u prvostepenom postupku na osnovu Statuta ili Propisa Opštinskog vijeća, usvojena su Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova drugostepenog Upravnog vijeća, Odluka o izmjenama Odluke o naknadama uposlenika opštinskih organa Tuzla, niz imovinsko-pravnih akata, Program i plan aktivnosti za pripremu i izradu asanacionog-regulacionog plana odlagališta šljake i pepela ” Plane”, ” Divkovići I” i ” Divkovići II” TE Tuzla sa tehničkom i biološkom rekultivacijom, Informacija o obuci struktura civilne zaštite i drugo.

Klub vijećnika SDA je na sjednici Opštinskom vijeću Tuzla podnio jednu inicijativu i tri vijećnićka pitanja. Inicijativa se odnosi na donošenje preporuke o obilježjima koja se mogu isticati u službenim prostorijama u opštinskim službama, u Mjesnim zajednicama i prostorijama javnih preduzeća. Radi se o tome, kako je kazao dr. Malohodžić, da je primjećeno da u pojedinim službenim prostorijama Mjesnih zajednica i kancelarijama Opštine Tuzla gdje ulaze stranke ima dosta stranačkih obilježja, slika političara itd. Klub je mišljenja da zvanične službe trebaju biti propisno označene zastavama i grbovima opštine, kantona, federacije i države Bosne i Hercegovine, zavisno od nivoa, a nikakva stranačka obilježja ili posteri ne treba da postoje.

Što se tiče viječnićkih pitanja, vijećnik SDA Sabahudin Imamović je upitao kada će mjesne zajednice donijeti Statut mjesnih zajednica, kao i to kada će se riješiti problem građevinskog otpada u MZ Kreka u ulici Husinskih rudara. Vijećnik Edis Bajić postavio je vijećnićko pitanje na koji način opštinske nadležne službe namjeravaju riješiti problem plakatiranja u Tuzli.

36vijeceslike002

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla