Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla: Budžet Opštine Tuzla za 2012. godinu iznosi 51 milion KM-a

p1010948

Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla: Budžet Opštine Tuzla za 2012. godinu iznosi 51 milion KM-a

 

Opštinsko vijeće Tuzla održalo je 37. redovnu sjednicu, posljednju u ovoj kalendarskoj godini. Najznačajnija tačka odnosila se na donošenje budžeta Opštine Tuzla za 2012. U kontekstu toga, razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama budžeta Opštine Tuzla od 01.01.-31.12.2011.godine, Odluka o izvršavanju budžeta za 2012., te Odluka o izmjenama Odluke o načinu ostvarenja ušteda u opštini Tuzla.

 

p1010952

Prijedlog budžeta Opštine Tuzla za 2012. godinu kojeg je podržao i Klub vijećnika SDA Tuzla, je usvojen u iznosu od 51 milion KM-a. Od toga se 35 miliona KM-a odnosi na izvorne prihode, 9,5 miliona KM-a su vlastiti prihodi budžetskih korisnika, donacije i tekući transferi. U Prijedlog budžeta, za razliku od Nacrta, su ušla i sredstva po kreditu koji Opština Tuzla namjerava podići kod Razvojne banke za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture u iznosu od 5 miliona KM-a. U strukturi izvornih prihoda budžeta porezni prihodi iznose 24 miliona KM-a, neporezni 4.000.900 KM-a, prihodi posebnog računa 4.000.800 i sredstva civilne zaštite 1,5 milion KM-a.

Za finansiranje rada javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Opština Tuzla, nevladinog sektora, izdvajanje za jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima i korisnicima boračko-invalidske zaštite, kulturnih i sportskih manifestacija i drugih aktivnosti, u budžetu za narednu godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od oko 8 miliona KM-a ili 15,65 posto ukupno raspoređenih sredstava.

Što se tiče Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Tuzla od 01.01.-31.12-2011.godine, izmjene se odnose na dio kojim se prihvataju sredstva koja je Vlada FBiH dodijelila Opštini Tuzla iz GSM licence u iznosu od 500 hiljada KM-a, a za rekonstrukciju ulica u gradu Tuzli. Prema riječima Suade Isaković, šefa Službe za budžet i finansije, ciljano se znalo na koje se ulice odnose sredstva. Radovi su izvršeni, a novac uplaćen. Druga izmjena koja je predložena tiče se povećanja sredstava u dijelu poreza na dodatna primanja u iznosu od 150 hiljada KM-a, a koja se usmjeravaju za rad JU ” Naše dijete ” koja nije u mogućnosti pokriti svoje troškove za dvanaesti mjesec.

Jedan od donesenih zaključaka koji se odnosi na Prijedlog budžeta za 2012. godinu glasi: ˝Ukoliko se zbog zakonske regulative obezbijede dodatna sredstva ili grantovi od strane viših nivoa vlasti, pristupit će se donošenju Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Opštine Tuzla za 2012. godinu (rebalansu), kojim će se dio sredstava osnovnog računa budžeta usmjeriti na učešće Opštine u oblasti poduzetništva, primarne poljoprivredne proizvodnje i izdatke za rad zimske službe˝.

p1010949

Klub vijećnika SDA je u vezi sa usvajanjem budžeta Opštine Tuzla za 2012. godinu podnio nekoliko amandmana.

” Bez obzira što do sada u protekle tri godine ni na jednoj od sjednica kada je usvajan Budžet , ni jedan od amandmana nije prihvaćen, SDA je smatrala da je potrebno priložiti nekoliko amandmana. Amandani su bili podijeljeni u tri grupe. Prva grupa se odnosila na pomoć mjesnim zajednicama u vrijednosti od 20 hiljada KM-a i pravljenje odgovarajućeg primjerenog protokola za obilježavanje Dana mjesnih zajednica. Drugi amandman, u vezi sa ovim, se odnosio na izdvajanje sredstava koje su potrebna da se prostorije mjesnih zajednica renoviraju ili naprave tamo gdje ne postoje. Nije važno da li će ti amandmani biti prihvaćeni ili ne, nego je bitno da izvršna vlast o tome vodi računa i na taj način omogući bolji i uspješniji rad Savjeta mjesnih zajednica. Druga grupa amandmana se odnosila na zapošljavanje. Znamo da to nije u nadležnosti Opštine Tuzla, međutim na Birou opštine Tuzla se nalazi preko hiljadu naših mladih sugrađana koji su završili fakultete, a još nisu obavili volontersko-pripravnički status. Poznato je da su diplomirani studenti iz drugih opština to uradili tako da su u javljanju na konkurse za posao u prednosti. U ovoj godini Opština Tuzla i njena javna preduzeća će omogućiti da 62 volontera odbrane volontersko-pripravnički status. Smatramo da to nije dovoljno i apelujemo na sve službe u Opštini Tuzla da pokušaju naći način kako bi što više naših mladih sugrađana to odradilo. Treća grupa amandmana se odnosila na institucije kulture. Klub SDA je aktuelizirao status BKC-a Tuzla koji je jedna od najboljih i najreprezentativnijih ustanova kulture u Tuzlanskom kantonu. S obzirom na oko 250 manifestacija, preko 100 hiljada naših sugrađana koji su ga posjetili i uživali u brojnim kulturnim sadržajima, mislimo da Opština Tuzla treba sa određenim sredstvima podržati projekte BKC-a kako bi ta institucija još bolje predstavljala naš grad i kanton ” – istakao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla dr. Mirsad Malohodžić.

Nakon izlaganja opštinskog načelnika , uz prijedlog da se na drugi način preko opštinskih službi realizuju neki od amandmana SDA, kao i samostalnih vijećnika, svi osim vijećnika BOSS-a su svoje amandmane povukli, te je usvojen Budžet Opštine Tuzla za narednu godinu. Između ostalih, Vijeće je donijelo i zaključak kojim se zadužuju resorne službe da se iznađu budžetske pozicije kako bi se obezbijedila značajnija sredstva od kojih bi se iz budžeta mogla dati podrška JU Bosanski kulturni centar TK, imajući u vidu značaj ove institucije za Tuzlu, Tuzlanski kanton i šire.

Vijeće je razmatralo i usvojilo i Izvještaj o radu Komisije za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije u 2011. godini, te Pravilnik o kriterijumima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije sa područja opštine Tuzla. Rečeno je da je 2011. godini pozitivno riješeno 2.129 zahtjeva, odbijeno je 168, dok je ostalo neriješeno 207 zahtjeva. Ono za što borci najviše apliciraju su troškovi za životne potrebe zbog izuzetno teške materijalne situacije.

Na sjednici je razmatrana i usvojena Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava za rad parlamentarnih grupa -klubova vijećnika u Opštinskom vijeću Tuzla. Odluka podrazumijeva da se iz sredstava za finansiranje političkih subjekata isključuju prihodi posebnih namjena, vlastiti prihodi budžetskih korisnika, grantovi viših nivoa vlasti, donatorska sredstva i inostrani grantovi, sredstva za stambeno zbrinjavanje korisnika BiZ-a, sredstva građana za sufinansiranje komunalnih projekata, sredstva za zaštitu i spašavanje, za izgradnju skloništa i drugi prihodi koji se ostvare po posebnim propisima, za koje se zakonom utvrđuje namjena trošenja.

Razmatrano je i usvojeno nekoliko imovinsko – pravnih akata.

Klub vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla je imao jednu inicijativu i tri vijećnićka pitanja.

” Inicijativa se odnosila na RTV7, odnosno kada će ova radio-televizija početi sa radom i adekvatno informisati građane Tuzle, između ostalog, i o radu Opštinskog vijeća . Vijeće je prihvatilo da na prvoj narednoj sjednici u januaru direktorica te medijske kuće podnese kraći izvještaj o tome dokle se došlo sa pokretanjem te televizije. Jedno od vijećnićkih pitanja se odnosilo na problem snabdijevanja pitkom vodom u naselju Majdan u mjesnoj zajednici Slavinovići, odnosno kada će to biti riješeno. Zatim, tu je i pitanje zašto se nisu zabranila parkiranja u ulici gdje je smještena Islamska zajednica jer je navedena ulica veoma uska i vozila ne mogu da prolaze. Bitno je napomenuti da je ova inicijativa prihvaćena na jednoj od prošlih sjednica Vijeća. Treće vijećnićko pitanje se odnosilo na Statut mjesnih zajednica, kada će on biti prihvaćen ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla dr. Mirsad Malohodžić.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla