Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla: Vijećnici SDA nisu podržali povećanje cijena komunalnih usluga

39vijece003

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla: Vijećnici SDA nisu podržali povećanje cijena komunalnih usluga

 

39vijece001
Općinsko vijeće Tuzla održalo je 39. redovnu sjednicu. Jedna od najznačajnijih tačaka bila je razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ” Komunalac” d.o.o Tuzla o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena odvoza sanitarnog otpada na području općine Tuzla. Odluka je usvojena sa 23 glasa ” za ” i stupa na snagu 1. aprila ove godine. To praktički znači da će svi građani općine Tuzla pored redovne cijene komunalnih usluga plaćati i naknadu za nabavku, održavanje i zamjenu, dezinfekciju i dezinskeciju posuda za komunalni otpad te odvoz i deponovanje pepela, šljake i krutog otpada i to u iznosu od dvije konvertibilne marke po domaćinstvu. Klub vijećnika SDA Tuzla ovu Odluku nije podržao.

 

Uvodno izlaganje o ovoj tački je u ime Kluba vijećnika SDA podnio predsjednik Kluba dr. Mirsad Malohodžić istakavši da su javna preduzeća najvažnija preduzeća u općini Tuzla jer njihov rad direktno oslikava uslove u kojima žive građani Tuzle te kao takva najkonkretnije doprinose ljepšem ogledalu grada. U tom kontekstu je Klub vijećnika SDA predložio jednu tematsku sjednicu Vijeća na kojoj bi se govorilo o radu javnih preduzeća u općini Tuzla i njihovoj eventualno boljoj organizaciji.

1miky” Ovakav sistem organizacije javnih preduzeća u Tuzli ne daje dobre rezultate i donosi nezadovoljstvo kod građana, a tako i među uposlenicima javnih i komunalnih preduzeća. Što se konkretno ove tačke tiče, naš Klub smatra da ona nije kvalitetno pripremljena. Iz izlaganja se nije stekao uvid u broj i raspored kontejnera, koja su to kritična mjesta za odvoz smeća u gradu, nismo saznali razlike prigradskih i gradskih mjesnih zajednica sa pozicije odvoza smeća. Smatramo da bi posude za odvoženje smeća u prigradskim mjesnim zajednicama trebale biti jednoobrazne, kvalitetno izrađene i sa cijenom koja je pristupačna građanima. Nismo dobili podatke ni o procentu naplate usluga za odvoz smeća. U razgovoru sa građanima čuli smo primjedbe da plaćanje smeća po kvadratnom metru nije adekvatno, nego da bi se to trebalo vršiti naspram broja članova domaćinstva. Ovo poskupljenje je zadnje što je trebalo zadesiti građane. Izvršna vlast je trebala da pomogne preduzećima. Mi za ovakvu Odluku nismo mogli glasati jer smatramo da nisu iscrpljene sve mogućnosti da se na drugačiji i bezbolniji način po građane Tuzle riješi ovaj problem. Poskupljenje će biti dvije konvertibilne marke po računu. U općini Tuzla ima preko trideset hiljada domaćinstava i preko dvije hiljade privrednih subjekata što znači da će otprilike šesdeset hiljada konvertibilnih maraka mjesečno građani Tuzle i ti privredni subjekti izdvajati za ove namjene. Sama Odluka je pravno kompleksna i komplikovana. S jedne strane, spominje se da je povećanje cijene zbog odvoza pepela i krutog materijala, a znamo da u opštini Tuzla stambene zgrade imaju uglavnom centralno grijanje i tu pepela nema. Drugo, kada su u pitanju prigradske mjesne zajednice, tu građani sami kupuju posude u koje odlažu smeće i mi smatramo da nema utemeljenja da se naplaćuju dvije konvertibilne marke za popravku tih posuda kada su njihove i ne popravlja ih niko ” – ističe dr. Mirsad Malohodžić.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Tuzla dr. Mirsad Malohodžić izrazio se pohvalno o radu samog preduzeća ” Komunalac” d.o.o Tuzla kada je u pitanju rješavanje odvoza snijega i čišćenje grada uz sugestiju da su osim čišćenja cesti prema zdravstvenim ustanovama trebali očistiti i trotoare jer se ogroman broj naših sugrađana kreće prema Domu zdravlja i UKC-u Tuzla pješke, a ne prevoznim sredstvima. U ime Kluba poručio je građanima da se ponašaju u duhu komunalnih odluka kada je u pitanju smeće te da oni koji imaju kućne ljubimce pokupe izmet koji ostane na ulici iza tih životinja. Podrctan je i problem Fabrike za razvrstavanje otpada pošto njeni kapaciteti nisu iskorišteni. Klub vijećnika SDA je dao prijedlog da se u velikim naseljima Tuzle poput Sjenjaka, Stupina, Slatine i drugih, napravi više kontejnera za različite vrste smeća.

Od ostalih tačaka, Općinsko vijeće Tuzla je između ostalog razmatralo Informaciju o sprovedenim inspekcijskim nadzorima u 2011. godini u svim oblastima inspekcijske nadležnosti. Kada su u pitanju upravne mjere i radnje koje su poduzimane od strane inspektora, u 2011. godini izvršeno je ukupno 5110 inspekcijskih pregleda. Zbog povreda zakona i drugih propisa nad kojima su inspektori vršili nadzor, doneseno je ukupno 1857 rješenja za otklanjanje nedostataka. Donesena su 1004 prekršajna naloga kojima su izricane kazne počiniocima prekršaja.

Vijećnici su usvojili i Odluku o pristupanju izradi Izmjene Regulacionog plana područja ”Stupine – Ušće” te niz imovinsko-pravnih akata.

Na sjednici je povučena Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva radi dorade, a usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za kandidovanje projekta izgradnje sistema vodosnabdijevanja II visinske zone dijela naselja Kozlovac u Tuzli. Vijeće je usvojilo i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla.

Što se tiče vijećnićkih pitanja, vijećnik SDA Sabahudim Imamović je upitao da li Općina Tuzla ima popis mezarja koja joj pripadaju i kako ih tretira.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla