Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla : Usvojen rebalans budžeta Općine Tuzla

vijece6006

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla : Usvojen rebalans budžeta Općine TuzlaVijećnici Općinskog vijeća Tuzla u četvrtak su usvojili rebalans budžeta Općine za 2014. godinu kojim je ukupan budžet povećan za 3.812.000 KM i sada iznosi 46.865.192,05 KM. Rebalans je rađen kako bi se počelo sa otklanjanjem posljedica prirodnih nesreća i obnovila zahvaćena područja, ali prije svega kako bi se stambeno zbrinule osobe koje su ostale bez domova.

Istaknuto je da će ova sredstva, oko 3,9 miliona KM biti većinom korištena za sanaciju klizišta, a da će oko milion KM od pomenute svote biti namijenjeno kao novčana pomoć za porodice stradale u nesreći. Dodjela sredstava će se vršiti putem javnog konkursa.

vijece6010
Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla je podržao rebalans jer kako ističu, radi se o važnim problemima.

˝ S obzirom da opozicija prilikom usvajanja budžeta za 2014. godinu nije aktivno učestvovala u njegovom kreiranju, mogli bismo se i danas držati po strani. Međutim, kako se radi o važnim problemima, dakle o otklanjanju posljedica prirodne nesreće, Klub vijećnika SDA podržava ove odluke i rebalans budžeta. Federalni Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće je kao jedan od načina zbrinjavanja građana čiji su porodični stambeni objekti pogođeni prirodnom nesrećom, predložio smještaj osoba u montažne objekte. Na junskoj sjednici smo podnosili inicijativu da jedan od načina bude kupovina stanova, a koja nažalost nije prihvaćena. Smatrali smo da je to puno lakši put da zbrinemo naše građane. Na jednoj strani imamo građane koji su ostali bez krova nad glavom, na drugoj strani će biti fond koji će imati sredstva za te potrebe, na trećoj strani imamo građevinske firme koje imaju veliki broj slobodnog stambenog prostora, a znamo da je građevinarstvo u krizi i na taj način bismo pomogli našim građevinskim firmama da prodaju svoje stanove po nekim razumnim cijenama˝ – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA Sabahudin Imamović.

Vijećnici su na sjednici usvojili i Program zbrinjavanja građana i pomoći u obnovi i izgradnji stambenih zgrada zahvaćenih prirodnom nesrećom na području općine Tuzla. Ukupan broj stambenih zgrada obuhvaćen ovim programom procjenjuje se na 909, od čega 94 uništena objekta i 815 oštećenih. Korisnik prava na zbrinjavanje, pomoć u obnovi ili izgradnji može biti samo vlasnik porodične stambene zgrade. Iz uništenih objekata osobe će se zbrinjavati na jedan od ovih načina ili kombinacijom: – dodjelom lokacija za izgradnju individualnih stambenih objekata i snošenjem troškova izdavanja urbanističke saglasnosti odobrenja za gradnju u skladu sa Zakonom o postupku prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona, gradova i općina – dodjelom novčanih sredstava za pomoć u izgradnji i obnovi uništenih objekata – pružanjem pomoći u građevinskom materijalu – pružanjem pomoći za plaćanje troškova stanovanja do stvaranja uslova za povratak u vlastitu nekretninu, a najduže tri godine – dodjelom raspoloživih zamjenskih nekretnina u vlasništvu općine na privremeno korištenje do stvaranja uslova za povratak u vlastitu nekretninu, najduže tri godine. Vlasnik nekretnine kojem je usljed prirodne nesreće oštećena nekretnina, biti će zbrinut na jedan od sljedećih načina: – dodjelom novčanih sredstava za pomoć u obnovi oštećenih objekata – pružanjem pomoći u građevinskom materijalu – pružanjem pomoći za plaćanje troškova stanovanja do stvaranja uslova za povratak u vlastitu nekretninu, a najduže tri godine – dodjelom raspoloživih zamjenskih nekretnina u vlasništvu općine Tuzla na privremeno korištenje do stvaranja uslova povratka u vlastitu nekretninu, takođe najduže tri godine. Za uništene objekte dodjeljivati će se iznos do 10.000 KM, dok će za oštećene biti dodijeljen iznos ne veći od 5.000 KM, također maksimalni iznos sredstava na ime pomoći za plaćanje troškova stanovanja ne može biti veći od 250 KM mjesečno. Dodijeljena pomoć vlasnicima legalno sagrađenih stambenih zgrada uračunat će se u ukupan iznos obeštećenja koji se utvrdi u zakonom propisanoj proceduri.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla