Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

3vijece3003

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

U Tuzli je danas održana 16. redovna sjednica Općinskog vijeća. Prvi tematski dio o kojem su vijećnici raspravljali nekoliko sati odnosio se na pravce lokalnog ekonomskog razvoja općine Tuzla.

3vijece3008

Raditi na popravljanju imidža Tuzle

” Iako vođenje politike ekonomskog razvoja, razvoja poduzetništva i primarne poljoprivredne proizvodnje nije izvorna nadležnost Općine Tuzla, Općina Tuzla ipak može puno toga učiniti na stvaranju ambijenta i povoljnog poslovnog okruženja koje će učiniti da Tuzla bude grad ugodan za život u koji će ljudi dolaziti i ulagati novac. Dakle, može se učiniti mnogo na pojednostavljenju administrativnih procedura prilikom, recimo, registracije samostalne djelatnosti, smanjenja takse i sl. Potrebno je normativno urediti određene oblasti, što prije donijeti Prostorni plan kao glavni strateški dokument iz oblasti prostornog planiranja itd. Ova administracija kao izvršna vlast i Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo moramo raditi na popravljanju imidža Tuzle i na funcionisanju svih službi, javnih preduzeća kako bi općina Tuzla bila povoljan ambijent za ulaganja i za ekonomski razvoj ” – ističe Sabahudin Imamović, predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla.


U drugom, redovnom dijelu sjednice Vijeće je razmatralo i usvojilo Odluku o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama.

” Klub vijećnika SDA smatra da je ovo do sada najbolja prilika da se na jedan sveobuhvatan način riješi problem pasa lutalica i problem registracije svih životinja na području općine Tuzla. Ovako bi se posebno uredila zakonska regulativa koja se odnosi na vlasnike životinja koji su na neprimjeren način zloupotrebljavali držanje životinja, njihovo kretanje u javnom prostoru itd. Krajnje je vrijeme da ovaj problem stavimo pod kontrolu. Po navedenoj Odluci planirano je i osnivanje skloništa za životinje, a lokacija i rokovi za to će biti u što skorijem periodu utvrđeni” – kazao je potpredsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla Edin Haračić Klej.

Vijeće je danas razmatralo i usvojilo i Odluku o usvajanju Vodiča za pristup informacijama i indeks registra informacija pod kontrolom službi za upravu, stručnih službi i upravnih organizacija Općine Tuzla, razmotrena je Informacija o realizaciji programa korištenja sredstava za podršku projekata iz oblasti poduzetništva za 2013. godinu, te Informacija turističke zajednice TK o realiziranim projektima na području općine Tuzla. Usvojen je Izvještaj o radu JU za predškolski odgoj i obrazovanje ” Naše dijete ” Tuzla te je razmotren niz imovinsko-pravnih akata.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla