Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

14vijece002

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

U Tuzli je danas održana 14. redovna sjednica Općinskog vijeća. Prvi tematski dio bio je razmatranje i usvajanje Apela pravosudnim institucijama BiH (Tužilaštvu i Sudu BiH) za poduzimanje mjera za određivanje pritvora dokazanom ratnom zločincu Novaku Đukiću koji je proglašen krivim od strane Suda BiH i osuđen na 25 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva 25.maja 1995. godine na Kapiji, kojom prilikom je ubijen 71 građanin Tuzle i oko 150 građana ranjeno.

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se prihvata apelacija Novaka Đukića i ukida drugostepena presuda, duboko je povrijedila i uznemirila žrtve zločina na Kapiji i njihove najmilije, ali i sve građane Tuzle.

” Klub vijećnika Stranke demokratske akcije se pridružuje zahtjevu upućenom institucijama BiH, Tužilaštvu i Sudu BiH, da se Novak Đukić ne samo zadrži u pritvoru nego da se prestane sa pogrešnom primjenom presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučajevima Maktouf i Damjanović odnosno da se primjenjuju odluke Komiteta ministara Vijeća Evrope u kojima se sugeriše domaćim sudovima da svaki slučaj tretiraju zasebno, dakle da uzimaju u obzir posebno okolnosti svakog predmeta, koji je zakon najpovoljniji za optuženog uključujući ozbiljnost počinjenih dijela. Takođe, ovom odlukom se lokalnoj vlasti sugeriše da preduzme neophodne mjere kako bi se osiguralo zadržavanje i pritvor osuđenih dok oni čekaju na ponovno razmatranje presude pred Sudom BiH, a kako bi se spriječilo njihovo eventualno bjekstvo. Dakle, ovom odlukom se pravosudnim institucijama BiH sugeriše da selektivno primjenjuju odluku Suda za ljudska prava u Strazburu, slučaj Damjanović i Maktouf, a ne generalno ” – ističe predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

13vijece004
Prijedlog SDA za izmjene odredaba Statuta Općine Tuzla, član 83c

Vijeće je danas ponovo razmatralo Odluku o razrješenju i izboru predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica. Podsjećamo, zbog nezadovoljstva implementacijom izbornih rezultata u mjesnim zajednicama, odnosno broju mandata u Savjetima mjesnih zajednica, dva vijećnika HDZ-a BiH Ivica Kovačević i Jasminka Mijatović nekoliko mjeseci nisu dolazili na sjednice Općinskog vijeća Tuzla.

” Klub vijećnika SDA se raduje što se problem vezan za imenovanje predsjednika i članova Savjeta u mjesnim zajednicama, iz reda HDZ-a, okončao na zadovoljstvo svih i što su se naše kolege vijećnici iz HDZ-a vratili u rad Vijeća. Smatramo da do svih ovih problema ne bi došlo da su odredbe Statuta Općine Tuzla koje tretiraju ovu oblast bile dovoljno precizne, odnosno da su se uvažavali rezultati izbora ostvareni u određenim mjesnim zajednicama. Naš Klub je prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda predložio da se krene u izmjene odredaba Statuta, člana 83c, kako bi se na precizan način utvrdilo koliko kojoj stranci pripada mjesta u Savjetima mjesnih zajednica shodno rezultatu ostvarenom na posljednjim lokalnim izborima. Podsjećam da je SDA u startu oštećena za dva mjesta. Dobili smo mjesta tamo gdje nemamo izborni legitimitet, a izgubili mjesta tamo gdje ga imamo tradicionalno kao što su Mjesne zajednice Šićki brod, Kiseljak, Pasci itd. “


Općinsko vijeće Tuzla prihvatilo je Informaciju Policijske uprave o napadima na građane i skrnavljenju vjerskih obilježja na grobljima na području općine Tuzla sa posebnim osvrtom na posljednja dešavanja u MZ Kiseljak i MZ Bukinje. Iz Informacije se može vidjeti da su motivi počinilaca sticanje protupravne imovinske koristi, kazao je Sabahudin Imamović.

” To je vrlo važno i ako se analizira ova Informacija vidi se da su podjednako napadnuti objekti i imovina sva tri konstitutivna naroda. Uglavnom se radi o istoj vrsti imovine, bakarnim olucima, mesinganim vazama, željeznim ogradama itd., dakle imovini koja se lako može ukrasti i prodati. Očigledno se radi o jednom kriminalnoj grupi. Nažalost stanje je u državi je takvo da se ovakve situacije mogu i politički zloupotrijebiti. Najbolji odgovor na ovakve slučajeve jeste efikasan i profesionalan rad Policijske uprave Tuzla na otkrivanju i rasvjetljavanju događaja i počinilaca. Što se tiče međunacionalnih odnosa, narodi koji žive u općini Tuzla su taj generalni ispit položili od 1992.-1995.godine. Ovo su pojedinačni ekscesi koji očigledno nemaju tu vrstu pozadine “.

OV Tuzla je osudilo fizički napad na predsjednika Fondacije Istina Pravda Pomirenje Sinana Alića.

14vijece004
Uticaj politike na realizaciju kapitalnih projekata i neravnomjerno ulaganje

Klub vijećnika SDA je podržao Informaciju o realizaciji kapitalnih projekata za 2013. godinu – putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti.
” Smatramo da je dobro da se te kapitalne investicije realiziraju po određenoj metodologiji. Međutim, očigledno je da na taj Program uticaj ima politika tako da se neravnomjerno ulaže u prigradske i gradske mjesne zajednice, nije isto ulaganje u izbornim i neizbornim godinama. Imamo prigovor na odabir izvođača prilikom izvođenja ovih projekata jer smatramo da poslove dobijaju izvođači koji to ne zaslužuju i nemaju potrebne referense. Takođe smo zabrinuti što je u toku 2013. godine realizovano projekata u vrijednosti samo oko 2.400.000 KM-a dok je to u prethodnim godinama bilo daleko više. Da puno bolja situacija neće biti ni u ovoj 2014. godini pokazuje činjenica da su sredstva namijenjena za kapitalne projekte prepolovljena” – ističe S. Imamović.

Općinsko vijeće Tuzla usvojilo je izmjenu Regulacionog plana područja slijeganja terena u Tuzli – prostorna cjelina staro gradsko područje “Hendek- Pazar” u Tuzli, usvojena je Odluka o nabavci i koristenju sredstava za rad organa Općine Tuzla, zatim Odluka o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2014. godini. Usvojen je i Pravilnik o izmjenama pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Tuzla za 2014. godinu, a razmotren je i niz imovinsko-pravnih akata i drugo.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla