Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

7vijece004

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

 

U Tuzli je danas održana redovna sedma sjednica Općinskog vijeća. Najviše rasprave vodilo se prilikom razmatranja i usvajanja Odluke o izmjenana Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tuzla ( Razvojna banka Federacije BiH) te Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tuzla (KFW).

Općina Tuzla planira se zadužiti dodatnih 5 miliona eura, a novac će, kako je navedeno, biti utrošen za finansiranje projekata izgradnje sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Ova Odluka koja je usvojena na sjednici Općinskog vijeća znači i povećanje cijene komunalnih usluga JKP ˝Vodovod i kanalizacija˝ Tuzla od 10 %. Poskupljenje slijedi od 2014. godine. Dinamika realizacije kredita ide do 2016. godine, a na 5 miliona eura kreditnih sredstava se, navodi se, dobija 4,314 miliona eura granta plus pola miliona granta odvojenog za JKP ˝Vodovod i kanalizacija˝ Tuzla, odnosno za institucionalno jačanje tog preduzeća.


Uslovi pod kojima će Općina Tuzla potpisati Ugovor o kreditnom zaduženju su:

– iznos kredita do 5 miliona eura, odnosno protuvrijednosti navedenog iznosa izraženoj u KM po važećem kursu na dan potpisivanja ugovora o zaduženju
– rok otplate 12 godina, počev od 2018. (uključen grace period – 3 godine)
– kamatna stopa fiksna do 3,5 posto na godišnjem nivou
– grace period 3 godine
– troškovi obrade kredita 0,50 posto
– naknada za odobrena, a neiskorištena sredstva 0,25 posto
– ugovorom o kreditnom zaduženju “Njemačka kreditna banka za obnovu”, švicarska Vlada i Razvojna banka Austrije obezbijedit će iznos granta od 4,314 miliona eura

7vijece005” Klub vijećnika SDA je ovu Odluku prihvatio i podržao iako smo principijelno protiv kreditnih zaduženja. Naime ovo kreditno zaduženje prati jedan grant od oko osam miliona konvertibilnih maraka i ova kreditna sredstva će se namjenski utrošiti za rješavanje suštinskih potreba građana općine Tuzla. Dakle, za unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda za šta smo se mi i u proteklom mandatu zalagali. Pitanje vode i kanalizacije su strateška pitanja u svakoj organizovanoj zajednici i zato želimo da podržimo ovakve projekte. Skeptični smo u pogledu sposobnosti JP ” Vodovod i kanalizacija ” da u narednom periodu zaista postane samoodrživo i da pruža kvalitetnu uslugu, a što je najvažnije da fakturiše građanima zaista ono što su potrošili. Naše glasanje za ovu Odluku o kreditnom zaduženju je nastavak politike SDA da djeluje kao konstruktivna opozicija, dakle da podrži sve ono što je u interesu građana općine Tuzla. ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Odluka o kreditnom zaduženju usvojena je jednoglasno, a takođe su usvojeni i sljedeći zaključci :

-Traži se od JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla da sagleda sve potrebne tehničke i druge mogućnosti za poduzimanje mjera s ciljem da naplata računa za isporučenu vodu u odnosu prema građanima bude takva, da građani plate onoliko vode koliko su potrošili. Osim toga, neophodno je u razumnom roku obezbijediti saniranje kvarova na vodovodnom sistemu, čime će se stvoriti uslovi za smanjenje gubitaka i samim tim smanjenje potrošnje vode, tako da u konačnici buduće povećanje cijena isporučenih količina vode ne utiče na isporučene račune za vodu. U tom smislu sagledati zakonske, finansijske i druge pogodnosti (subvencioniranje i sl.) za građane kod uvođenja vodomjera u stanove u kolektivnim stambenim objektima.
-Obavezuje se JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla da iskoristi sve pravne mogućnosti shodno Zakonu o obligacionim donosima s ciljem iznalaženja mirnih rješenja za rješavanje sporova s građanima oko naplate potraživanja ovog Javnog komunalnog preduzeća prema građanima za isporučenu vodu.
-Traži se od JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla da se površinski kop na jezeru Šićki Brod uključi u sistem vodosnabdijevanja, a sve sa ciljem obezbjeđenja dodatnih količina vode.

7vijece002
Općinsko vijeće usvojilo je i Rješenja o razrješenju predsjednika i člana općinske Izborne komisije Tuzla, Odluku o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana općinske Izborne komisije Tuzla, Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tuzla za tekuću godinu, Nacrt i Odluku o provođenju Regulacionog plana centralnog gradskog groblja ” Drežnik” u Tuzli. Vijećnici su dali saglasnost i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih organa uprave i Stručnih službi Općine Tuzla.

Pošto je za danas bila zakazana i hitna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona u istim prostorijama BKC-a gdje se održavala sjednica Općinskog vijeća Tuzla, ista je prekinuta u 12:45 sati i bit će nastavljena u ponedjeljak 03. juna 2013. godine od 12 sati.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla