Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

2vijeece3

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

U Tuzli je danas održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu bilo je trinaest tačaka, a vijećnici su najduže raspravljali prilikom usvajanja Odluke o Nacrtu Budžeta Općine Tuzla za 2013. godinu i Odluke o njegovom izvršenju za isti period (Nacrt).

Na osnovu Nacrta, za 2013. godinu predviđeno je 54.780.000 KM od čega bi se najviše trebalo uložiti u komunalnu infrastrukturu. Na posebnom računu, sa kojeg će se sredstva koristiti za komunalnu gradnju, planirano je 22 miliona KM. Najviše će biti uloženo u projekte energetske efikasnosti. Takođe, kako se navodi, sredstva dobijena od Elektroprivrede, oko sedam miliona KM, biće iskorištena za toplifikaciju objekata u ugroženim naseljima. Kako je rečeno, problem prilikom kreiranja Budžeta predstavljala je činjenica što su smanjeni prihodi koji dolaze sa viših nivoa vlasti.

2vijeece1
” Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla je podržao Nacrt Budžeta mada ga smatramo nerealnim i preambicioznim. Ipak to je budžet svih građana općine Tuzla i želimo i nadamo se da će se zaista i realizirati u ovom obimu. Po pitanju određenih prihoda smo skeptični. Bez dovoljno budžetskih sredstava nema ni realizacije projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i daljeg razvoja grada i općine. Ono što podržavamo u Budžetu je to što se nije diralo u sredstva namijenjena za Narodnu kuhinju, socijalna davanja, stipendije, dakle u one osjetljive kategorije stanovništva. S druge strane, transfer za SKPC Mejdan je umanjen za 30 %, a poznat nam je problem sporta u Tuzli i time se na posredan način nanosi šteta razvoju sporta jer mnogi klubovi tamo obavljaju trenažni proces. ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Kako je istakao S. Imamović, Klub SDA će u narednom periodu intervenisati u vidu amandmana na prijedlog Budžeta kada za to dođe vrijeme, a vjerovatno će se taj dokument usvajati na martovskoj sjednici.

Od ostalih tačaka Vijeće je usvojilo Nacrt Programa rada za 2013. godinu, Odluku o privremenom finansiranju Općine Tuzla za prva tri mjeseca naredne godine, Odluku o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja ušteda u Općini Tuzla. Usvojena je i Odluka o matičnim područjima Općine Tuzla, Nacrt Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone ” Poljana” u Tuzli, Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline ” Stupine ” u Tuzli. Usvojena su i rješenja o izboru predsjednika i članova Komisija Općinskog vijeća Tuzla, niz imovinsko pravnih akata i dr. Upućena je i hitna urgencija Federalnom parlamentu da se sjedništa svih deset kantona u FBiH proglase gradovima, među kojima je i Tuzla.


Klub vijećnika Stranke demokratske akcije danas je postavio dva vijećnićka pitanja. Jedno se odnosi na JKP ” Komunalac”, a tiče se takse od dvije KM koje je Nadzorni odbor ovog preduzeća uveo sredinom ove godine za nabavku, održavanje i dezinfekciju posuda za smeće.

” Od tada do danas , po mojim saznanjima, nije nabavljena niti jedna posuda, a za oko deset hiljada domaćinstava u prigradskim mjesnim zajednicama se redovno fakturiše iznos te takse što znači da se od strane JKP ” Komunalac” naplaćuje usluga koja se ne pruža, što je suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ” – kazao je Sabahudin Imamović.

Drugo vijećnićko pitanje se odnosilo na Nacrt Statuta Mjesnih zajednica, a glasi ” Kada će Služba za komunalne poslove, poslove mjesnih zajednica, pripremiti Nacrt Statuta MZ ?”. Ni u jednoj mjesnoj zajednici još nije usvojen ovaj Statut koji predstavlja temeljni akt i dokument po kojem mjesne zajednice rade. Iz ovoga proizlazi i pitanje – ” Po kojim pravilima rade Savjeti mjesnih zajednica ? “.

Sabahudin Imamović je ukazao i na problem mjesnih zajednica koje u općini Tuzla nisu uređene u skladu sa odredbama Zakona o principima lokalne samnouprave jer MZ prema tom zakonu treba da imaju svojstvo pravnog lica, sredstva i da u izboru organa mjesne zajednice aktivno učestvuju svi građani, što nije slučaj u općini Tuzla. Na ovaj način onemogućena je i jača građanska inicijativa.

sdatuzla.ba